Projekt
Fort

Nowe miejsce na mapie Krakowa- już niedługo

Fort Sztuki - będzie dawał szansę na poznanie nowych form terapii poprzez sztukę, zarazem będzie integrował osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem, dając im szansę na pełną ekspresję artystyczną.
Na terenie Fortu będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców park z zachowanym naturalnym ukształtowaniem terenu i zieleni. Będzie to park sensoryczny, posiadający instalacje do ćwiczeń, stymulacji i koordynacji zmysłów oraz strefę aktywnej rekreacji. W budynku Fortu oprócz sali wystawienniczej, będzie sala teatralna, gdzie będą organizowane koncerty i przedstawienia.
Fundacja planuje wiele działań związanych z nowymi technologiami oraz sztuką osób niepełnosprawnych. A przypomnijmy sobie, że wielu wielkich artystów było osobami niepełnosprawnymi , na przykład Frida Kahlo, Vincent Van Gogh czy Andrea Bocelli.