Pomagam
Projekt

Terapia-Wsparcie-Samodzielność

W ramach nowego projektu są prowadzone następujące zajęcia:
  • Hipoterapia – 30-minutowe zajęcia, które kształtują umiejętność chodu wg prawidłowego wzorca, stanowią naturalny sposób integracji sensorycznej;
  • Trening społeczny w parach, który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych;
  • Psychoterapia - 60-minutowe zajęcia pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu;
  • Terapia pedagogiczno-logopedyczna – 60-minutowe zajęcia, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju;
  • Fizjoterapia – 60-minutowe zajęcia kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe ;
  • Terapia przez sztukę - dwa zespoły wiekowe Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI, dające możliwość rozwoju poznawczego i emocjonalnego