Pomagam
1% za 2015 rok
30 września 2016
Drodzy, na stronie Ministerstwa Finansów umieszczono informację o kwotach 1% podatku przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok. W wykazie opp widniejemy pod nr 448 i zebraliśmy w sumie 127 712,13 zł. Bardzo dziękujemy za odpisany 1%!

 

Od 1989 roku pomagamy dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, autyzmem, zespołem Downa, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością lub zaburzeniami emocjonalnymi.
Przekazując 1% podatku naszym podopiecznym pomogliście niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży pokonywać trudności dnia codziennego oraz uczyć się samodzielności.
 
1% to tak niewiele wysiłku, a tak wielkie rezultaty dla ponad 100 naszych podopiecznych!
 
Od 1989 roku pomagamy dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, autyzmem, zespołem Downa, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością lub zaburzeniami emocjonalnymi.
Przekazując 1% podatku naszym podopiecznym pomogliście niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży pokonywać trudności dnia codziennego oraz uczyć się samodzielności.
 
1% to tak niewiele wysiłku, a tak wielkie rezultaty dla ponad 100 naszych podopiecznych!