O Fundacji
Misja Fundacji
Pragniemy świata bez barier dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Dlatego pomagamy w znoszeniu barier, jakie są w dziecku oraz tych, które są w świecie. Nasza Fundacja poszukuje nowych form terapii, udoskonala je i wypracowuje wysokie standardy terapeutyczne.
Tradycyjne metody terapii realizujemy w nowoczesny sposób, jednocześnie sięgając po nowatorskie narzędzia i technologie wspierające pracę terapeutyczną. Łączymy ludzi nauki z doświadczonymi terapeutami, by mogli wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania wspomagające rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Intensywnie działamy na polu społecznym, by świat wokół nas był przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.
Wizja - Przyszłość
Być wiodącą organizacją, która odkrywa i popularyzuje najnowsze metody rehabilitacji i terapii. Wierzymy, że postęp technologiczny przyczyni się bezpośrednio do coraz lepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. W przyszłości to właśnie postęp w medycynie i terapii zniesie wszelkie bariery w świecie, z jakimi dziś borykają się miliony ludzi. Chcemy inspirować terapeutów do sięgania po coraz to nowsze metody terapii, korzystania z najnowszych technologii w celu usprawnienia swojej pracy i osiągania coraz lepszych efektów terapeutycznych.
Tworzymy nowe miejsce na mapie Polski. W Forcie, który dzierżawimy, pragniemy stworzyć miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością, w którym będą czuć się jak w domu. Chcemy, by mogli w nim integrować się ze społeczeństwem, realizować się jako artyści, ale i jako pracownicy. Fort będzie również miejscem – laboratorium nowych metod i terapii. Miejscem spotkań ludzi nauki i terapeutów, na tyle szalonych , by chcieć połączyć swoje siły w twórczych poszukiwaniach.
Historia Fundacji
Kiedy 29 lat temu zaczęliśmy rozpowszechniać w Polsce hipoterapię jako niezwykle skuteczną metodę terapii, nie sądziliśmy, iż teraz pozostanie nam już tylko polecanie najlepszych ośrodków i hipoterapeutów.
Obecnie nie ustajemy w poszukiwaniu nowych form terapii, stosujemy z powodzeniem terapię z tabletem, trening społeczny w parach, arteterapię. Widzimy niespodziewane postępy wśród naszych podopiecznych.
Od lat wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnością w zakresie kompleksowego doradztwa. Pomagamy im odnaleźć się w gąszczu przepisów różnych struktur państwowych i organizacyjnych, gdzie mogą znaleźć konkretną pomoc i wsparcie.
30 - lecie
Fundacja Pełna Życia (dawniej Fundacja Hipoterapia- Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych) w 2019 roku obchodzić będzie 30-lecie swojego powstania. Czas na podsumowania i refleksje, ale również na zmiany. Gdy Fundacja powstawała, jej głównym celem była chęć rozpropagowania w Polsce nowoczesnych form terapii dla dzieci niepełnosprawnych. W latach 80-tych kompletnie nieznaną, a zarazem najskuteczniejszą i najbardziej kompleksową była niewątpliwie hipoterapia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się przeszkolić około 1500 hipoteraputów w całej Polsce. Obecnie Fundacja wciąż poszukuje nowych form terapii i angażuje się w powstawanie wielu z nich. Pora więc zmienić nazwę na bardziej odpowiadającą obecnym działaniom Fundacji.
Sprawozdania finansowe i merytoryczne
Tu możesz sprawdzić, w jaki sposób wydatkujemy przekazane nam pieniądze. Jako organizacja pożytku publicznego składamy coroczne sprawozdania finansowe i merytoryczne, które znajdują się pod tym linkiem:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Koniecznie wpisz w wyszukiwarkę nasz KRS: 0000043097
Rada Fundacji
Marek Kapturkiewicz
Monika Gasińska
Agnieszka Grzesiuk
Małgorzata Leżańska
Zespół Fundacji
Aleksandra Włodarczyk
Prezes Zarządu
Michał Ryś
Wiceprezes Zarządu
Angelika Broniewska
Wiceprezes Zarządu
Wioleta Więckowska
Marketing Manager
wioleta.wieckowska@pelna-zycia.pl 510 149 781

W związku ze zmianami personalnymi w Fundacji Pełnej Życia prosimy swoją korespondencję kierować na poniższe adresy: