Pomagam
Trening umiejętności społecznych

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji, komunikowaniem się z innymi lub współpracą w grupie, trening umiejętności społecznych (TUS) może okazać się pomocny. 

Ta metoda terapeutyczna ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych poprzez doświadczanie pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych, a także kształtowanie empatii i umiejętności wspólnego działania.

Trening społeczny odbywa się pod opieką doświadczonego terapeuty, który dostosowuje scenariusze i ćwiczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać w sposób odpowiedni, a także nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i współpracować z nimi w grupie.

TUS może być skuteczną metodą terapeutyczną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi oraz innymi trudnościami w zakresie umiejętności społecznych.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami i zapisania dziecka na TUS. Wspólnie pomożemy mu rozwijać umiejętności społeczne i odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Kontakt

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy o kontakt: