Pomagam
Arteterapia

Jeśli Twoje dziecko z niepełnosprawnościami ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, wyrażaniu swoich emocji lub współpracy w grupie, mamy dla Ciebie rozwiązanie - warsztaty arteterapeutyczne z autorskim programem terapeutycznym.

Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne metody arteterapeutyczne, takie jak malarstwo, rysunek, formy rzeźbiarskie, origami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami. Zajęcia prowadzone są zarówno w sali, jak i w terenie, aby zapewnić kompleksową edukację kulturową i integrację społeczną.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów, którzy dostosowują program do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je w sposób odpowiedni, a także nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i współpracować z nimi w grupie.

Zapraszamy do kontaktu z nami i zapisania dziecka na warsztaty arteterapeutyczne. Wspólnie pomożemy mu rozwijać umiejętności społeczne i odkryć swoje talenty.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Kontakt

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy o kontakt: