Pomagam
Historia
Pierwsza nazwa Fundacji:
Fundacja „Hipoterapia” – Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych

W 1989 r. zaczęliśmy rozpowszechniać w Polsce hipoterapię jako niezwykle skuteczną i wszechstronną metodę terapii (o unikalnym oddziaływaniu pycho-ruchowym i społecznym).

Organizowaliśmy ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, w tym założycielską Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Szkoliliśmy lekarzy, organizowaliśmy kursy zawodowe dla ponad 1000 przyszłych hipoterapeutów, praktyki, staże, warsztaty doskonalące, współtworzyliśmy programy specjalizacji na uczelniach.

Wydaliśmy pierwsze polskojęzyczne publikacje na temat hipoterapii: kwartalnik, podręczniki, monografię metody.

Współpracowaliśmy ze specjalistami z Europy i USA.

Od początku działalności wspieramy rodziny osób z niepełnosprawnością w zakresie kompleksowego doradztwa. Pomagamy im odnaleźć się w gąszczu przepisów różnych struktur państwowych i organizacyjnych, gdzie mogą znaleźć konkretną pomoc i wsparcie.

Druga nazwa Fundacji:
Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Rozszerzamy swoją działalność:  propagujemy i prowadzimy kompleksową terapię z hipoterapią, jako metodą wspomagającą (w programach psychoterapia, fizjoterapia oraz nowatorskie działania w ramach socjoterapii, arteterapii i terapii z tabletem).

Organizujemy wzorcowe integracyjne turnusy rehabilitacyjne dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością z całej Polski.

Tworzymy unikalny, odnoszący sukcesy Integracyjny Teatr Kucyki.

Walczymy o pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością – międzynarodowy  projekt Moda Bez Ograniczeń 

Wspieramy rodziny osób z niepełnosprawnością, oferując psychoterapię, szkolenia i kompleksowe doradztwo.

Tworzymy nową instytucję i kształtujemy sposób jej działania: Miejskie Centrum Informacji Społecznej - w ścisłej współpracy m.in. z Gminą Kraków.

Trzecia nazwa Fundacji:
FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA
Rozszerzamy działalność o pomoc dla rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnościami lub osobą niesamodzielną.
Wspieramy rodziny w opiece nad osobą przewlekle chorą - przejmujemy za nich czasowo opiekę, pomagamy ją zorganizować i odnaleźć się w gąszczu przepisów i możliwości uzyskania pomocy.
Remontujemy Fort Sidzina aby stworzyć nowe miejsce integracji zdrowej części społeczeństwa z osobami z niepełnosprawnością. Powstanie tu atrakcyjna dla Krakowian 3-hektarowa przestrzeń do spotkań, wypoczynku i działań artystycznych "ponad podziałami" na osoby zdrowe i z niepełnosprawnościami.
Realizujemy projekty terapeutyczne oraz wspierające opiekunów osób niesamodzielnych:
  • Terapia-Wsparcie-Samodzielność -  wieloletni projekt współfinansowany z PFRON
  • Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych -  projekt unijny z EFS
  • Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów - projekt unijny z EFS (od lipca 2020).
Z wiarą patrzymy w przyszłość – czekają nas nowe wyzwania, ale widzimy też, że świat wokół staje się coraz bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.
FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA MA MOC 🙂

 

Jubileusz 30 lecia
Mamy 30 lat!
24 października to dla nas bardzo ważna data - wtedy został podpisany akt notarialny powołujący do życia (wtedy) Fundację Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych - HIPOTERAPIA. Teraz świętujemy 30 lat działalności i jesteśmy Fundacją Pełną Życia! Bardzo dziękujemy wszystkim za WSPANIAŁE lata i mamy nadzieję na kolejnych wiele ... 🙂
Jubileuszowy Folder Fundacji - dostępny TUTAJ