Pomagam
Fizjoterapia

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z poruszaniem się, napięciem mięśniowym, deformacjami ciała lub innymi problemami ortopedycznymi, fizjoterapia może pomóc w poprawie ich zdrowia i funkcjonowania.

Nasze kompleksowe zajęcia fizjoterapeutyczne obejmują ćwiczenia rehabilitacyjne, które wykorzystują elementy metod NDT-Bobath, SI i inne, indywidualnie dobrane do potrzeb Twojego dziecka. Dzięki temu, Twoje dziecko może nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych, zwiększyć mobilność oraz uniknąć deformacji ciała. Prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów, zajęcia fizjoterapii dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, zapewniają także wzmocnienie efektów hipoterapii oraz hamowanie odruchów przetrwałych.

Oprócz tego, nasze zajęcia fizjoterapii mogą pomóc dzieciom z problemami natury psychicznej i społecznej, takimi jak autyzm, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, nerwice, nadpobudliwość psychoruchowa czy zaburzenia zachowania.

Zapraszamy do kontaktu z nami i umówienia się na zajęcia fizjoterapeutyczne, które pomogą Twojemu dziecku poprawić jego zdrowie i jakość życia.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Kontakt

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy o kontakt: