Pomagam
Trening umiejętności społecznych

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji, komunikowaniem się z innymi lub współpracą w grupie, trening umiejętności społecznych (TUS) może okazać się pomocny.

Ta metoda terapeutyczna ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych poprzez doświadczanie pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych, a także kształtowanie empatii i umiejętności wspólnego działania.

Trening społeczny odbywa się pod opieką doświadczonego terapeuty, który dostosowuje scenariusze i ćwiczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać w sposób odpowiedni, a także nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i współpracować z nimi w grupie.

TUS może być skuteczną metodą terapeutyczną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi oraz innymi trudnościami w zakresie umiejętności społecznych.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami i zapisania dziecka na TUS. Wspólnie pomożemy mu rozwijać umiejętności społeczne i odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Psychoterapia

Jeśli Twoje dziecko zmaga się z niepełnosprawnością, w tym problemami neurologicznymi, psychicznymi lub społecznymi, psychoterapia może pomóc mu w pokonaniu trudności. Nasz zespół specjalistów pracuje z dziećmi i młodzieżą, aby pomóc im wykorzystać swój pełen potencjał, radzić sobie z lękami, trudnościami w koncentracji, agresją, zaniżonym poczuciem wartości oraz budować pozytywne relacje z rówieśnikami.

Nasze zajęcia odbywają się w troskliwej i intymnej atmosferze, z poszanowaniem prywatności i indywidualnych potrzeb uczestników. Pracujemy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicą, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i problemami szkolnymi.

Jeśli szukasz pomocy dla swojego dziecka, zapraszamy do kontaktu. Razem będziemy pracować nad osiągnięciem sukcesu i pełnego wykorzystania potencjału Twojego dziecka poprzez psychoterapię dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Terapia pedagogiczno-logopedyczna

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z mową, rozumieniem języka lub artykulacją, terapia pedagogiczno-logopedyczna może pomóc mu poprawić te umiejętności.

Podczas terapii logopedycznej prowadzone będą ćwiczenia, które pomogą w rozwoju sprawności narządów artykulacyjnych, poprawie oddechu i fonacji, zrozumieniu mowy oraz w artykulacji. Terapeuta będzie dobierał ćwiczenia odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka, a także stosował indywidualne metody pracy, aby zapewnić jak największą skuteczność terapii.

W niektórych przypadkach, gdy dziecko ma problemy z komunikacją werbalną, terapeuta może zastosować odpowiednio dobrany system komunikacji alternatywnej, który pomoże dziecku porozumiewać się w codziennych sytuacjach.

Terapia logopedyczna może być skuteczną metodą terapeutyczną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami mowy, jak również z innymi zaburzeniami, które wpływają na komunikację i artykulację.

Zapraszamy do kontaktu z nami i zapisania dziecka na terapię logopedyczną. Razem pomożemy mu rozwijać umiejętności językowe i osiągnąć sukces w szkole i życiu codziennym.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Fizjoterapia

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z poruszaniem się, napięciem mięśniowym, deformacjami ciała lub innymi problemami ortopedycznymi, fizjoterapia może pomóc w poprawie ich zdrowia i funkcjonowania.

Nasze kompleksowe zajęcia fizjoterapeutyczne obejmują ćwiczenia rehabilitacyjne, które wykorzystują elementy metod NDT-Bobath, SI i inne, indywidualnie dobrane do potrzeb Twojego dziecka. Dzięki temu, Twoje dziecko może nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych, zwiększyć mobilność oraz uniknąć deformacji ciała. Prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów, zajęcia fizjoterapii dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, zapewniają także wzmocnienie efektów hipoterapii oraz hamowanie odruchów przetrwałych.

Oprócz tego, nasze zajęcia fizjoterapii mogą pomóc dzieciom z problemami natury psychicznej i społecznej, takimi jak autyzm, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, nerwice, nadpobudliwość psychoruchowa czy zaburzenia zachowania.

Zapraszamy do kontaktu z nami i umówienia się na zajęcia fizjoterapeutyczne, które pomogą Twojemu dziecku poprawić jego zdrowie i jakość życia.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Arteterapia

Jeśli Twoje dziecko z niepełnosprawnościami ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, wyrażaniu swoich emocji lub współpracy w grupie, mamy dla Ciebie rozwiązanie - warsztaty arteterapeutyczne z autorskim programem terapeutycznym.

Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne metody arteterapeutyczne, takie jak malarstwo, rysunek, formy rzeźbiarskie, origami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami. Zajęcia prowadzone są zarówno w sali, jak i w terenie, aby zapewnić kompleksową edukację kulturową i integrację społeczną.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów, którzy dostosowują program do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je w sposób odpowiedni, a także nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i współpracować z nimi w grupie.

Zapraszamy do kontaktu z nami i zapisania dziecka na warsztaty arteterapeutyczne. Wspólnie pomożemy mu rozwijać umiejętności społeczne i odkryć swoje talenty.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.
Hipoterapia

Jeśli Twoje dziecko ma problemy neurologiczne, ortopedyczne lub z natury psychicznej i społecznej, hipoterapia może być skuteczną formą rehabilitacji.

Hipoterapia polega na wykorzystaniu konia do terapii, co pozwala na jednoczesne oddziaływanie ruchowe, sensoryczne, psychiczne i społeczne. Dzięki temu kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane napięcie mięśniowe, doskonalona równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni i poczucie rytmu oraz redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych. Hipoterapia jest szczególnie polecana dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów.

Jeśli zastanawiasz się, czy hipoterapia może pomóc Twojemu dziecku, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Wspólnie omówimy indywidualny plan terapii, który pomoże Twojemu dziecku osiągnąć najlepsze efekty.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w hali przy
ul. Kobierzyńskiej 175a w Krakowie
– wewnątrz budynku lub w przypadku ładnej pogody na terenie go okalającym.
Kontakt

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy o kontakt: