Pomagam

Polityka prywatności serwisów internetowych Fundacji Pełnej Życia

Fundacja Pełna Życia (dalej: Fundacja), prowadząc serwisy www, ma na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju oraz aktywizację podopiecznych Fundacji, szczególnie młodych osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów, a także osób zagrożonych niepełnosprawnością. Fundacja Pełna Życia szczególną uwagę zwraca na ochronę prywatności użytkowników swoich serwisów, zwłaszcza użytkowników małoletnich i osób z niepełnosprawnościami. Niniejsza Polityka ma na celu wyjaśnienie, jakie dane użytkowników serwisów i w jakim celu przetwarza Fundacja. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zawarte zostały w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych, znajdującym się na stronie www.pelna-zycia.pl

 

1. Dane Użytkowników wchodzących na strony internetowe

1.1.      Dane zbierane bezpośrednio

Fundacja zbiera, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe, które przekazane zostały przez użytkowników dobrowolnie wchodzących na strony internetowe, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających serwis Fundacji, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie.

1.2.      Dane zbierane z innych źródeł

Fundacja może również zbierać dane z mediów społecznościowych, takich portal Facebook w zakresie danych dotyczących również działań użytkowników na takich portalach, np. faktu polubienia profilu Fundacji. Przekazywanie danych odbywa się automatycznie - w oparciu o odpowiednie umowy lub regulaminy takich portali.

1.3.      Dane odbiorców newslettera

Od odbiorców newslettera zbierane są podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko i e-mail oraz fakt ukończenia 16 roku życia. W przypadku odbiorców, którzy nie ukończyli 16 roku życia, przetwarzany jest również adres email ich rodzica lub innego opiekuna prawnego w celu zaaprobowania zgody na przesyłanie newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia przesyłania użytkownikowi newslettera.

1.4.      Dane osób dokonujących wpłat darowizn

Od osób dokonujących wpłat darowizn za pośrednictwem strony internetowej zbierane są podstawowe dane niezbędne do przetworzenia płatności: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, a także dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te udostępniane są przez podmioty obsługujące płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania płatności i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty.

1.5. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych, zgłoszeń do wolontariatu oraz ankiet

Od osób korzystających z formularzy kontaktowych, zgłoszenia do wolontariatu oraz ankiety za pośrednictwem strony internetowej zbieramy podstawowe dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, a także wszelkie dane podane w formularzu kontaktowym, zgłoszeniu do wolontariatu oraz ankiecie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego i umożliwienia Fundacji udzielenia odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem tych formularzy.

1.6. Rejestry i zgody

Fundacja prowadzi elektroniczny rejestr zgód udzielonych na piśmie lub drogą mailową. Fundacja przechowuje wszystkie udzielone zgody oraz oświadczenia o ich cofnięciu.

 

2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

2.1.      Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Fundacja Pełna Życia z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5/29.

2.2.      Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na odpowiedni adres e-mail (podany w miejscu pozyskiwania danych osobowych użytkownika, w razie braku takiego wskazania e-mail z wycofaniem zgody należy wysłać na adres ogólny Fundacji: fundacja@pelna-zycia.pl z zaznaczeniem w tytule: „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”).

2.3.      W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług z serwisów Fundacji może okazać się niemożliwe.

2.4.      Użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania newslettera – poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony na końcu każdego numeru newslettera.

 

3. Pliki cookies

3.1.      Serwisy Fundacji wykorzystują tzw. pliki cookies. Fundacja wykorzystuje te pliki w celu:

a) dostosowania zawartości serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich;

b) tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z serwisów.

3.2.      W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

3.3.      Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby:

a) zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub

b) informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.

3.4.      Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.5.      Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki, niektóre funkcje serwisów Fundacji mogą nie działać.

 

4. Inne postanowienia

4.1.      Podczas korzystania z serwisów Fundacji automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika, adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach itp.

4.2.      Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony w celu statystycznym/analizy statystycznej

4.3.      Serwisy Fundacji korzystają z Google Analytics w celu pozyskania anonimowych danych statystycznych (liczba odwiedzin, kraj logowania, rodzaj przeglądarki, czas wizyty itp.). Szczegóły związane z korzystaniem przez serwisy z tej usługi można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics.

4.4.      Serwisy Fundacji korzystają z wtyczki społecznościowej Facebook.com. Informacje w zakresie ochrony prywatności związane z korzystaniem z wtyczki Facebook.com dostępne są w zasadach prywatności serwisu Facebook.

4.5.      W serwisach Fundacji znajdują się odesłania do serwisu YouTube i do subskrypcji kanału Fundacji w tym serwisie. Informacje w zakresie ochrony prywatności związane z korzystaniem z YouTube dostępne są w zasadach prywatności Google.

4.6.      Serwisy Fundacji zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach.

4.7.      Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom. O wszystkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na tej podstronie.