Pomagam
1% za 2016 rok
10 listopada 2017
Na stronie Ministerstwa Finansów umieszczono informację o kwotach 1% podatku przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok. W wykazie opp widniejemy pod nr 712 i zebraliśmy w sumie 70 159,73 zł. Bardzo dziękujemy za odpisany 1%!

 

Od 1989 roku pomagamy dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, autyzmem, zespołem Downa, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością lub zaburzeniami emocjonalnymi.

Przekazując 1% podatku naszym podopiecznym pomogliście niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży pokonywać trudności dnia codziennego oraz uczyć się samodzielności. 

 

 

1% to tak niewiele wysiłku, a tak wielkie rezultaty dla ponad 100 naszych podopiecznych!