Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Czekając na uruchomienie funduszy na rewitalizację Fortu Sidzina kosimy trawę wokół zabytku z własnych środków
Czekając na uruchomienie funduszy na rewitalizację Fortu Sidzina kosimy trawę wokół zabytku z własnych środków
30 maja 2019

Ponieważ przedłuża się oczekiwanie na przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski duże środki na rewitalizację Fortu Sidzina (umowa podpisana w listopadzie 2018), przypominamy ile zadań zrealizowaliśmy już wcześniej, od momentu podpisania umowy z Gminą Kraków o 30-letnią dzierżawę zabytku.

Zadania te były związane zarówno z rewitalizacją samego budynku byłych koszar, jak i otaczającej go zieleni fortecznej.

Głównym źródłem dotacji na wszystkie prace konserwatorskie oraz rewitalizacyjne był w latach 2015-2018 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Przez cztery ostatnie lata zrealizowaliśmy i rozliczyli bez zastrzeżeń aż osiem zadań o łącznej wartości 1 215.515,53 zł. Z tej kwoty 549 190,98 zł. wyniósł ogólny koszt nakładów na remont koszar (w tym dotacja SKOZK: 490.877,74 zł.), a 666.322,55 zł. kosztowała inwentaryzacja i prace rewitalizacyjne nad zabytkową zielenią forteczną (w tym ze środków SKOZK: 351.669,11 zł.).

Żadne z tych zadań nie mogłoby być zrealizowane bez obowiązkowego finansowego wkładu własnego Fundacji, wynoszącego na remont koszar 58.313,24 zł. oraz na rewitalizację zieleni 314.653,44 zł.

W zdobyciu ok. 30% środków na zieleń pomogły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Projekt rewitalizacji Fortu Sidzina, należącego do Twierdzy Kraków, planowany jest przez Fundację jako Fort Sztuki i Życia - wzorcowe miejsce prowadzenia nowoczesnych terapii dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji atrakcyjnych działań dla społeczności lokalnej miasta, które mogą kreować oryginalne sytuacje terapeutyczne.
Stąd też odbiorcami naszych działań będą wszyscy mieszkańcy Krakowa szukający atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

W 2019 roku powinniśmy już realizować duży grant z RPO, ale nadal czekamy na zakończenie skomplikowanych formalności. A w oczekiwaniu ... kosimy wysokie trawy, które bujnie rosną wokół fortu i przed jego wejściem.

Projekty dotyczące bloku koszarowo-bojowego:

2015: „Opracowanie projektu rewaloryzacji budynku koszar oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających”.

2016:  „Likwidacja stanu awaryjnego stropów i udrożnienie odwodnienia”.

2017: „Kontynuacja zabezpieczenia przeciwwilgociowego dawnego bloku koszarowo-bojowego. Likwidacja stanu awaryjnego”.

2018: „Remont i przebudowa dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną – I rok realizacji PWE”.