Pomagam
DAROWIZNA
11 sierpnia 2016
Chciałabyś wraz z nami pomagać dzieciom niepełnosprawnym cieszyć się życiem? Możesz zrobić przekazując darowiznę!

I. Przekaż Fundacji Hipoterapia darowiznę finansową! Każdy podarowany grosz to nowa szansa na jeszcze lepszą pomoc dzieciom!

 

Fundacja Hipoterapia
Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5

Bank PEKAO S.A.

Nr 81 1240 4533 1111 0000 5427 6879

 

II. Jeżeli chcesz przekazać nam darowiznę rzeczową, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 726301040 lub 698281366.

 

Darowizna może się opłacać!

Przekazując nam darowiznę wspomagasz terapię, rehabilitację i walkę o lepsze życie dla niepełnosprawnych dzieci. Równocześnie możesz odpisać przekazaną darowiznę od podatku!! Dobro zawsze wraca J w jaki sposób? Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy. Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://poradnik.ngo.pl/darowizny