Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > DODATEK OSŁONOWY, DODATEK ELEKTRYCZNY, DOPŁATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA, LIMITY ZUŻYCIA PRĄDU W 2023 ROKU
DODATEK OSŁONOWY, DODATEK ELEKTRYCZNY, DOPŁATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA, LIMITY ZUŻYCIA PRĄDU W 2023 ROKU
17 października 2022

DODATEK OSŁONOWY 2022

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Jest przeznaczone szczególnie dla tych rodzin, które stałe podwyżki dotykają najmocniej. Dodatek jest przyznawany za okres od stycznia do grudnia 2022 roku. Uwaga wnioski składamy do 31 października 2022

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 1500 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego będzie stosowana zasada “złotówka za złotówkę” – kwota świadczenia będzie pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

 • 400 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 850 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 1150 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.
 •  31 października – świadczenie zostanie wypłacone w całości, do 2 grudnia.

DODATEK ELEKTRYCZNY 2022

Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.

 • 1000 zł – dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh – podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Gmina będzie rozpatrywała wnioski w kolejności zgłoszeń. Pieniądze powinny być wypłacone w terminie do 31 marca 2023 roku.

 

Mieszkańcy Krakowa ogrzewający swoje gospodarstwa gazem skroplonym LPG oraz olejem opałowym, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mogą składać wnioski o dopłaty do tych źródeł ciepła. Aby otrzymać jednorazową pomoc, należy złożyć stosowny wniosek do Krakowskiego Centrum Świadczeń.

 • 500 złotych — w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • 2000 złotych — w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada br.

LIMITY ZAMROŻENIA CEN PRĄDU

 Ceny prądu będą zamrożone na poziomie z 2022 roku do następujących wartości:

 • 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego,
 • 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu tych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r.