Pomagam
Drodzy Państwo!
10 grudnia 2015
Zwracamy się do wszystkich Przyjaciół Fundacji Hipoterapia z prośbą o wsparcie finansowe naszych działań związanych z remontem Fortu 52 1/2 S Sidzina i otaczającego go prawie 3-hektarowego terenu, pokrytego zabytkową zielenią forteczną.

Wierzymy, że już niedługo będzie to fort nowoczesnych technologii, wszechstronnie służący osobom niepełnosprawnym, w którym będziemy mogli rozwijać naszą działalność statutową (terapię, edukację, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a także działania integracyjne i włączające).

Obecnie zabytkowy Fort oraz jego otoczenie wymagają intensywnych i bardzo kosztownych prac rewitalizacyjnych. Wprawdzie udało nam się uzyskać dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ale ciągle brakuje nam pełnej kwoty do zapewnienia wkładu własnego Fundacji do otrzymanych grantów.

 

Ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej, a pozyskane przez nas środki (głównie 1% dla OPP) wykorzystujemy na organizowanie i realizowanie systematycznych zajęć terapeutycznych dla 100 naszych podopiecznych z orzeczoną niepełnosprawnością - nasze możliwości pokrycia wszystkich kosztów związanych z uzupełnieniem wkładu własnego do prac realizowanych w Forcie są mocno ograniczone.

 

Równocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli naszą Fundację w działaniach związanych z pracami przy Forcie Sidzina.

 

Gorąco prosimy o wsparcie finansowe choćby symboliczną kwotą!