Pomagam
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "Droga do samodzielności". Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 "Sięgamy po sukces" (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "Droga do samodzielności". Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 "Sięgamy po sukces" (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia).