Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Działalność informacyjna
Działalność informacyjna
17 czerwca 2013
  • Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych hipoterapii
  • Zorganizowanie zjazdu założycielskiego i powołanie w 1992 r. m.in. z inicjatywy Fundacji POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO - reprezentatywnej grupy polskich lekarzy, rehabilitantów, terapeutów, instruktorów jeździectwa
  • Stworzenie banku danych o osobach i ośrodkach prowadzących działalność hipoterapeutyczną w Polsce - udostępnianie informacji zainteresowanym m.in. poprzez internet (www:fundacja-hipoterapia.pl)
  • Stała współpraca z lekarzami i terapeutami zajmującymi się zagadnieniami usprawniania, m.in. z Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum w Krakowie
  • Członkostwo w The Federation of Riding for the Disabled International, Małopolskim Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych, współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami pomocowymi
  • Prowadzenie wraz z TYMBARK S.A. czteroletniej akcji profilaktyczno-promocyjnej pod nazwą SuperKońkurs, propagującej zdrowy styl życia, rekreację i rehabilitację konną. W akcji uczestniczyło 15 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych i średnich.