Pomagam
E-recepta
13 stycznia 2020

Od 8 stycznia 2020 roku we wszystkich placówkach ochrony zdrowia w Polsce obowiązywać będzie system e-recept, czyli recept na leki wystawianych w formie elektronicznej. Istnieją  jednak wyjątki od tej zasady.

Kiedy może być wystawiona recepta w wersji papierowej?

Tradycyjna papierowa wersja wydawana będzie przez lekarza tylko
w określonych przypadkach:

×           w ramach tzw. importu docelowego;

×           recept dla osób o nieustalonej tożsamości;

×           recept transgranicznych (do końca 2020 r.);

×           recept pro autore (recepty dla osoby wystawiającej) i pro familiae (recepty wystawione dla małżonka lub rodzeństwa osoby wystawiającej).
Decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do lekarza.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać e-receptę?

Aby wygodnie korzystać z e-recept należy posiadać Indywidualne Konto Pacjenta tzw. IKP. Aby zalogować się na to konto możemy użyć hasła i loginu z Profilu Zaufanego. Jeśli nie mamy tej usługi trzeba ją założyć a następnie potwierdzić autentyczność w urzędzie skarbowym.

Do IKP można się zalogować również przez usługę e-dowód, w tym przypadku musimy posiadać dowód osobisty ze specjalnym chipem gdzie zapisane są wszystkie ważne dane. Musimy posiadać również czytnik NFC aby mieć możliwość odczytania danych do logowania.

Profil zaufany to usługa  ważna 3 lata, po upływie tego czasu można ją samodzielnie przedłużyć, bądź złożyć odpowiedni wniosek.

Po zalogowaniu się do IKP w zakładce moje konto wybieramy sposób otrzymywania e-recept: sms-em bądź mailem lub jednocześnie tymi dwoma kanałami.
Możemy również zmienić lekarza pierwszego kontaktu. W jednej z zakładek wybieramy lekarza /ośrodek zdrowia, któremu udzielamy dostępu do naszych e-recept.

Dzięki IKP mamy możliwość: sprawdzenia ważności e- recepty, dawkowania leków.  Jeśli chorujemy przewlekle jest możliwość uzyskania kolejnej e-recepty bez wizyty u lekarza. Trzeba to jednak uprzednio ustalić z lekarzem prowadzącym.

Jak obsługujemy e-receptę?

  • Jeśli korzystamy z IKP w momencie, kiedy lekarz wypisze nam e-receptę na telefon lub e-mail dostaniemy sms z 4-cyfrowym kodem, w przypadku maila otrzymujemy załącznik w formacie pdf.
  • Aby zrealizować e-receptę udajemy się do apteki, podajemy farmaceucie kod z smsa wraz z numerem pesel osoby, dla której wystawiona została e-recepta, lub pokazujemy farmaceucie załącznik w formacie pdf otrzymany na maila.
  • Jeśli pacjent nie ma dostępu do mediów elektronicznych lub jest osobą starszą i ma problem z obsługą maila czy smartfona, lekarz ma obowiązek wydać w formie papierowej drukowanej tak zwany wydruk informacyjny, gdzie są umieszczone dane o e-recepcie. Z tym wydrukiem udajemy się do apteki aby wykupić leki.

 

  • Uwaga!: Na e-recepcie może być zapisanych maksymalnie 5 pozycji leków.
  • Ważność e-recepty to maksymalnie 365 dni, ale w przypadku antybiotyków lub innych leków ważność jest odpowiednio krótsza.
  • Jeśli nastąpi awaria systemu elektronicznego e-zdrowie odpowiedzialnego za funkcjonowanie e-recept, lekarze nadal będą mieli prawo wypisywania recepty ręcznie na klasycznym druku.