Pomagam
Efekty hipoterapii
19 maja 2009
Znakomita większość dzieci korzystających z zabiegów hipoterapeutycznych po kilkutygodniowym okresie terapii osiąga stopniowe postępy w kodowaniu prawidłowego wzorca chodu, normalizację napięcia mięśniowego (niezbędną do nauki prawidłowego, czynnego ruchu), doskonalenie równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni oraz poczucia rytmu, a także stymulację czucia powierzchniowego.

Ta forma rehabilitacji jako metoda psycho-ruchowego, sensomotorycznego oddziaływania na pacjenta, ma podstawy neurofizjologiczne, stąd też z powodzeniem stosowana jest w świecie już od lat 60-tych.

 

DEFINICJA - co to jest hipoterapia?

Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej.

Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.


ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

  1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
  2. Normalizacja napięcia mięśniowego.
  3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
  4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
  5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
  6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
  7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

 

Jeśli chcesz zdobyć więcej specjalistycznych informacji na temat hipoterapii

-> przejdz do sekcji "O hipoterapii" przeznaczonej dla terapeutów