Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Fizjoterapia - rehabilitacja ruchowa
Fizjoterapia - rehabilitacja ruchowa
19 maja 2009


Ćwiczenia rehabilitacyjne wykorzystujące elementy metody NDT-Bobath, SI i in.

Zajęcia fizjoterapii dla dzieci niepełnosprawnych wpływają pozytywnie na normalizację napięcia mięśniowego, mobilność, dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych, w tym budowanie i uzyskiwanie wzorca prawidłowej postawy, prawidłowe przenoszenie ciężaru ciała oraz profilaktykę i zabezpieczenie przed deformacjami.


Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi oraz z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.


Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.


Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (oficyna, wejście D, parter) w  dobrze wyposażonej salce rehabilitacyjnej.


Zapisz dziecko na zajęcia!

Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON