Pomagam
Gazeta Krakowska
19 lutego 2014

https://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1066026,niepelnosprawne-modelki-na-wybiegu-zdjecia,id,t.html