Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Grant na realizację projektu
Grant na realizację projektu
10 października 2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju doceniło nasz projekt realizowany wspólnie z Harimata i Politechnika Gdańska "Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu" i został on zarekomendowany do dofinansowania.

Naszym głównym celem jest wytworzenie narzędzia wspomagającego terapeutów pracujących z dziećmi dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Opracowane narzędzie umożliwi automatyczną ocenę postępów terapii i dostarczy terapeutom obiektywnych danych na temat postępów dziecka w różnych sferach rozwoju. Poprzez skuteczne śledzenie postępów w terapii, dzieci dotknięte autyzmem będą miały o wiele większą niż do tej pory szansę na samodzielne dorosłe życie.

 

Autyzm w Polsce

 

Autyzm należy do chorób społecznych związanych z czynnikami środowiskowymi, ze stale wzrastającą liczbą zachorowań, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Liczba osób z autyzmem w Polsce wynosi około 30 tysięcy, z których 1/3 stanowią dorośli, a pozostałe osoby to dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Głównym problemem w Polsce jest utrudniony dostęp do systemu wsparcia osób z autyzmem, zwłaszcza w zakresie wczesnego wykrywania schorzenia, a następnie dostępu do edukacji. Dodatkowo powszechnie występuje deficyt fachowych kadr. Specjaliści poradni pedagogiczno-psychologicznych na ogół nie mają odpowiednich kompetencji do przeprowadzenia szczegółowych badań w kierunku diagnozy autyzmu.

 

W dużym mieście jakim jest Kraków funkcjonuje jedna wyspecjalizowana poradnia dla dzieci i kilka komercyjnych placówek realizujących specjalistyczną pomoc i diagnozę autyzmu. Na termin bezpłatnych badań diagnostycznych w placówce NFZ oczekuje się aż 8-12 miesięcy, w dobrych placówkach prywatnych ok. 6-7 miesięcy. Do miasta przyjeżdżają rodzice z dziećmi z całego regionu, więc sytuacja rodzin z prowincji jest jeszcze trudniejsza. Nie wszystkie miasta wojewódzkie mają punkty diagnostyczne oferujące pełną diagnozę i kompleksową terapię wszystkich ASD.

 

Proponowany przez nas projekt ma za zadanie przyczynić się, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, do wypracowania efektywnych metod wczesnej diagnozy i wsparcie interwencji skierowanych do osób z ASD, co pozwoli na redukcję kosztów związanych z tym zaburzeniem.

 

Dla kogo?

Nasza technologia kierowana będzie między innymi do ośrodków wsparcia osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. W ramach tej grupy rozwijana będzie technologia służąca do diagnozy i monitorowania terapii dzieci autystycznych, która będzie prowadzona na przez terapeutów pracujących w tych ośrodkach.

 

Drugą grupę docelową stanowić będą rodzice dzieci, które nie rozwijają się prawidłowo. Dzięki nowoczesnej technologii i wykorzystaniu gier w terapii możliwe będzie dotarcie do naprawdę szerokiego grona odbiorców! Z gier terapeutycznych będą mogły korzystać już 18-miesięczne dzieci!

 

Obecnie bardzo często jest tak, iż to głównie rodzic staje się terapeutą własnego dziecka. Przeważnie ich codzienna praca z własną pociechą jest wspierana wytyczne specjalistów uzyskane podczas comiesięcznych konsultacji. Zdarza się, że na konsultacje trzeba dojeżdżać pokonując niekiedy odległość powyżej 100 km.

Z biegiem lat najbardziej zdeterminowani rodzice stają się ekspertami-samoukami, rejestrującymi znacznie więcej uwag na temat swoich dzieci niż pracujący z nimi specjaliści (zwłaszcza lekarze psychiatrzy, mający sporadyczny kontakt z pacjentami). Zaangażowanie i wiedza rodziców zdecydowanie przekłada się na efekty terapii u dzieci.

 

Opracowywana przez nas technologia pozwoli rodzicom na samodzielne monitorowanie postępów dziecka. Dzięki temu będą wiedzieć, kiedy konsultacja ze specjalistą jest konieczna. Ich działania będą bardziej świadome.

 

Korzyści

Zastosowanie proponowanego przez nas rozwiązania wiąże się z szeregiem bezpośrednich i pośrednich korzyści.

Do tych pierwszych można zaliczyć poprawę jakości życia osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, gdyż wczesna diagnoza pozwoli na jak najwcześniejszą interwencję, która znacząco zwiększa szanse dziecka na samodzielne życie. Korzyści bezpośrednie dotyczyć będą również terapeutów, którzy otrzymają narzędzie wspierające ich pracę, dzięki czemu praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może stać się efektywniejsza.

W szerszej perspektywie, projekt przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków społecznych (m.in. wykluczenia społecznego) i ekonomicznych (długotrwała opieka) autyzmu, poprzez wprowadzenie programu badań przesiewowych skierowanych na wykrywanie symptomów tego zaburzenia, umożliwiających wczesną interwencję, a także wsparcie specjalistów pracujących z osobami cierpiącymi na ASD.

Zasięg proponowanego przez nas rozwiązania jest ogólnokrajowy, natomiast osiągnięcia naukowe projektu, w tym metoda monitorowania postępów terapii na podstawie wzorców behawioralnych może być potencjalnie zastosowana w rozwiązaniach w innych krajach, pod warunkiem opracowania odpowiedniej wersji językowej aplikacji monitorującej.

 

 

Listę wszystkich pozytywnie zaopiniowanych wniosków możecie znaleźć tu:

https://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/innowacje_spoleczne/ii_konkurs/lista_rankingowa_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_-_is_ii_konkurs.pdf