Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Indywidualne szkolenia opiekunów osób niesamodzielnych
Indywidualne szkolenia opiekunów osób niesamodzielnych
15 maja 2021

Szkolenia powinny obejmować różnorodną tematykę – od podstawowej opieki nad osobą niesamodzielną (np. opieka nad osobą leżącą – zasady przemieszczania, zmiany pościeli, mycie, dobieranie materiałów chłonnych, czy udzielanie pierwszej pomocy, profilaktyka przeciwodleżynowa), po szczegółowe zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób

Na poprawę jakości życia istotny wpływ ma właściwa pielęgnacja, odżywianie oraz usprawnianie chorego. Codzienne mycie i pielęgnacja skóry pomagają
w utrzymaniu prawidłowych funkcji skóry /ciała, zmniejszając ryzyko wystąpienia uszkodzeń i odleżyn oraz zapobiegają wielu chorobom
i powikłaniom zdrowotnym.

Celem szkoleń jest zwiększanie kompetencji opiekuńczych opiekunów nieformalnych albo faktycznych osób niesamodzielnych.

Przykładowa tematyka szkoleń to:

 1. Potrzeby człowieka (biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe).
 2. Czynności pielęgnacyjno-higieniczne u chorego leżącego.
 3. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.
 4. Aspekt jakości życia i opieki w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych.
 5. Obserwacja chorego w monitorowaniu procesu pielęgnacyjnego.
 6. Stosowanie profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).
 7. Dobór oraz obsługa nowoczesnych /tradycyjnych sprzętów medycznych
  i zaopatrzenia medycznego.
 8. Dieta osoby niesamodzielnej, metody karmienia, karmienie dojelitowe.
 9. Radzenie sobie ze stresem i długotrwałym przemęczeniem.
 10. Jak sobie radzić emocjonalnie i jak się komunikować z bliskim z zaburzeniami pamięci w przypadku:– zaburzeń pamięci świeżej i wynikającego z nich powtarzania pytań, skarg, próśb
  – zaburzeń pamięci autobiograficznej i wynikającego z nich zniekształcania narracji dot. przeszłości osoby chorej, historii rodziny, rodzinnych relacji
  – zaburzenia orientacji co do osób bliskich
  – zaburzeń zachowania: upór, sztywność, odmowa przyjęcia pomocy
 11. Organizacja opieki nad osobą niepełnosprawną – włączanie rodziny oraz otoczenia.
 12. Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością.
 13. Ćwiczenia oddechowe.

… i wiele innych, dostosowanych do konkretnych potrzeb opiekuna.

Efekty uczenia się:

OPIEKUN:

 1. Potrafi identyfikować indywidualne potrzeby osoby niesamodzielnej.
 2. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
 3. Potrafi zaplanować i wykonać czynności pielęgnacyjno-higieniczne
  u chorego leżącego.
 4. Potrafi planować opiekę nad osobą niesamodzielną, aby poprawiać jakość jej życia.
 5. Potrafi oceniać wyniki realizowanej opieki.