Pomagam
Fundacja Pełna Życia otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa na zadanie: "Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowej zieleni fortowej wokół Fortu pancernego głównego 52 1/2 S Sidzina, należącego do dawnej Twierdzy Kraków". Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 43 200,00 zł. Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa 60 lat misji, logo Fundacji Pełnej Życia. "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa". Fundacja Pełna Życia otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa na zadanie: "Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowej zieleni fortowej wokół Fortu pancernego głównego 52 1/2 S Sidzina, należącego do dawnej Twierdzy Kraków". Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 43 200,00 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa 60 lat misji, Fundacja Pełnej Życia.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa".