Pomagam
JAK POMAGAMY?
23 maja 2013
Kompleksowa terapia i rehabilitacja, w tym hipoterapia, fizjoterapia, terapia pedagogiczna, logopedia i psychoterapia. Innowacyjne zajęcia terapeutyczne, w tym arteterapia i terapia z wykorzystaniem aplikacji mobilnych na tablety, zajęcia integracyjne i sportowe. Szkolenia.

https://pelna-zycia.pl/pokaz/dzial/105/0/Zobacz%2C_jak_pomagamy%21.html