Pomagam
Klasyczna terapia
04 lipca 2013
Fundacja Hipoterapia prowadzi dzienny ośrodek terapii dzieci niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, fizjoterapii, logopedii, psychoterapii, arteterapii oraz warsztaty pedagogiczne, korepetycje i działania usamodzielniające.

https://pelna-zycia.pl/pokaz/dzial/108/0/Klasyczna_terapia.html