Pomagam
Klub Hula Hop
21 stycznia 2020

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w
Krakowie informujemy o powstaniu Klubu Rodzica „Hula Hop”.

Adresatami klubu są dzieci do trzeciego roku życia z niepełnosprawnością
i trudnościami rozwojowymi, które mogą przebywać tu pod opieką swoich
rodziców. Dzieci mogą korzystać z codziennych zajęć (np. logorytmika z
elementami dogoterapii, sensoplastyka, zajęcia multisensoryczne,
umuzykalniające), a także aktywnie spędzać czas w sali swobodnej zabawy,
wyposażonej w zabawki, gry edukacyjne, książeczki etc.
Rodzice mogą liczyć na konsultacje ze specjalistami oraz wymianę
doświadczeń z innymi rodzicami niepełnosprawnych dzieci albo po prostu
odpocząć przy kawie.