Pomagam
KOMU POMAGAMY?
20 czerwca 2013
Od 1989 roku pomagamy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, autyzmem, zespołem Downa, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością lub zaburzeniami emocjonalnymi wzrastać w samodzielności i umiejętnie funkcjonować w społeczeństwie.

 

Komu pomagamy?
Kilkaset tysięcy dzieci w Polsce każdego dnia mierzy się z ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi oraz społecznymi wynikającymi z ich niepełnosprawności. Problemy, z jakimi się borykają, nie tylko uniemożliwiają im niejednokrotnie samodzielne funkcjonowanie, ale niemal zawsze dotykają mocno ich rodziny i otoczenie, w którym żyją.
Od 24 lat pomagamy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, autyzmem, zespołem Downa, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością lub zaburzeniami emocjonalnymi wzrastać w samodzielności i umiejętnie funkcjonować w społeczeństwie. 
Ile dzieci otaczamy swoją opieką? 
- Blisko 100 dzieci niepełnosprawnych rocznie uczestniczy w organizowanych przez nas zajęciach terapeutycznych.
- Kilkadziesiąt dzieci niepełnosprawnych i zdrowych od 10 lat aktywnie działa w ramach integracyjnego teatru „Kucyki”.
- Tysiące dzieci w Polsce doświadcza nowej jakości terapii pod okiem wyszkolonych przez nas hipoterapeutów (ponad 1500 przeszkolonych specjalistów oraz tysiące czytelników wydawanych przez nas podręczników i słuchaczy organizowanych przez nas wykładów, seminariów i konferencji). 
To nie koniec! Dzięki współtworzonemu przez nas nowoczesnemu narzędziu DrOmnibus wspierającemu terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania chcemy dotrzeć do milionów dzieci, które mogłyby korzystać z niego w swoich domach i na zajęciach terapeutycznych w każdym miejscu na świecie. 

Komu pomagamy?

Kilkaset tysięcy dzieci w Polsce każdego dnia mierzy się z ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi oraz społecznymi wynikającymi z ich niepełnosprawności. Problemy, z jakimi się borykają, nie tylko uniemożliwiają im niejednokrotnie samodzielne funkcjonowanie, ale niemal zawsze dotykają mocno ich rodziny i otoczenie, w którym żyją.

 

Ile dzieci otaczamy swoją opieką? 

  • Blisko 100 dzieci niepełnosprawnych rocznie uczestniczy w organizowanych przez nas zajęciach terapeutycznych.
  • Kilkadziesiąt dzieci niepełnosprawnych i zdrowych od 10 lat aktywnie działa w ramach integracyjnego teatru „Kucyki”.
  • Kikaset rodzin naszych podopiecznych zapewniło im lepsze warunki rozwoju dzięki wspraciu ze strony Fundacji w ramach różnorodnych projektów (w tym wspraciu psychologicznemu). 
  • Tysiące dzieci w Polsce doświadcza nowej jakości terapii pod okiem wyszkolonych przez nas hipoterapeutów (ponad 1500 przeszkolonych specjalistów oraz tysiące czytelników wydawanych przez nas podręczników i słuchaczy organizowanych przez nas wykładów, seminariów i konferencji). 

To nie koniec! Dzięki współtworzonemu przez nas nowoczesnemu narzędziu DrOmnibus wspierającemu terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania chcemy dotrzeć do milionów dzieci, które mogłyby korzystać z niego w swoich domach i na zajęciach terapeutycznych w każdym miejscu na świecie. 

 

Pomagamy dzieciom cieszyć się życiem!