Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Koperta życia dla Seniorów
Koperta życia dla Seniorów
03 kwietnia 2023

Nasze społeczeństwo zubożało o ludzi młodych, więc szybko się starzeje i niestety jest dość mocno schorowane, nie tylko na powikłania po covid -19. Notowany jest spory wzrost zachorowań na demencję i inne stany otępienne. Systemy ochrony zdrowia i pomocy społecznej nie uwzględniają całościowo złożoności potrzeb medycznych i opiekuńczych osób starszych. Nie gwarantują wymaganej dostępności świadczeń, ich ciągłości i kompleksowości, tj.: koordynacji opieki specjalistycznej przez lekarza rodzinnego i nadzoru nad przyjmowanymi lekami, opieki pielęgniarskiej nad chorymi przewlekle w domu, pobierania badań laboratoryjnych w domu, dostępu do usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych, wsparcia asystenta seniora, zapewnienia transportu. W rezultacie, osoby starsze w naszym kraju znacznie częściej niż w krajach europejskich deklarują zły stan zdrowia.

Koperta życia dla Seniora

Koperta życia to społeczna akcja, której celem jest umożliwienie służbom ratunkowym udzielenia sprawniejszej pomocy w przypadku zasłabnięcia osoby starszej, schorowanej, niepełnosprawnej czy samotnej. Aby wziąć udział w tej akcji a tym samym - w razie zachorowania – pomóc innym w skutecznym udzieleniu nam pomocy, trzeba naprawdę niewiele. 

Koperta życia, czyli inicjatywa, polecana przez lekarzy i pracowników pogotowia ratunkowego, kolejny raz trafia do krakowskich seniorów.

 

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Koperty życia, zakupione przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK można odbierać w następujących miejscach:

  1. Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, al. Daszyńskiego 19.
  2. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 segment B, pok. 4 lub 5.

 

Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, by prawidłowo wypełnić kartę informacyjną, wkładaną do koperty. Pamiętaj, od tego może zależeć Twoje życie!

  • Starannie, drukowanymi literami wpisz swoje dane i kontakt do najbliższych.
  • Nie pomijaj żadnych informacji, uzupełnij przebyte choroby, bo to może być bardzo ważne.
  • W rubryce „grupa krwi” wpisz (XXX).
  • W rubryce „jestem uczulony(a) na” gdy nie ma uczuleń wpisz (NIE STWIERDZONO).
  • W rubryce „ile razy dziennie” wpisz odpowiednio (1 RANO) - (1 WIECZOREM) - (2 x) - (3 x) - (co 6 godz).
  • Poproś lekarza prowadzącego, aby potwierdził medyczne dane zawarte w karcie podpisem i pieczątką. Pamiętaj, że karta informacyjna jest ważna rok od wypełnienia.
  • Istotne jest włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem.
  • Pamiętaj również by do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące Twojego zdrowia, np: wyniki ostatnich badań.

Poniżej film instruktażowy, a więcej informacji o kopertach i instrukcję ich wypełniania znajdziesz też TUTAJ.

 

<<Redakcja Koperty Życia, bardzo prosi samorządy, polityków i celebrytów o poszanowanie ich wartości intelektualnej.

Wymyślanie nowych grafik i oznaczeń Koperty Życia działa na niekorzyść prowadzonej ogólnopolskiej akcji i wprowadza niepotrzebny zamęt wśród osób starszych>>

 

Wszystkie informacje dot ww akcji dostępne na stronie: https://dlaseniora.krakow.pl/aktualnosci/251669,64,komunikat,koperta_zycia_dla_seniora.html

 

Za zgodą Redakcji:

Koperta Życia