Pomagam
Kucykowa historia
10 czerwca 2013
Działalność funkcjonującej od jesieni 2003 roku Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI, złożonej z podopiecznych Fundacji oraz zaprzyjaźnionych zdrowych rówieśników, pozwala dzieciom niepełnosprawnym na zdobycie nowych umiejętności w sferach rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego, a także w zakresie komunikacji werbalnej.

Zespół działał początkowo jako nieformalna grupa ochotników, przygotowujących krótkie występy, prezentowane na okolicznościowych spotkaniach fundacyjnych rodzin w ramach "Klubu Matki". 
W 2004 roku, w wyniku przeprowadzonego wśród dzieci plebiscytu, grupa przyjęła nazwę KUCYKI i od tej chwili jej uczestnicy rozpoczęli bardziej regularną pracę, wspomaganą przez kadrę Fundacji oraz profesjonalnych aktorów. 

Obecnie KUCYKI mają za sobą już szereg premier i prezentacji na zawodowych scenach Krakowa, a także występy w warunkach plenerowych m.in. na krakowskich Błoniach i Rynku Głównym. Dzieci z Grupy KUCYKI są laureatami nagród kolejnych Przeglądów Twórczości Osób Niepełnosprawnych "O Buławę Lajkonika" w latach 2006, 2007 i 2008. 

Sukces KUCYKÓW oddziaływuje pozytywnie także na rodziny dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowe dzieci biorące udział w przedstawieniach. Publiczna prezentacja zdobytych umiejętności i ukrytych niekiedy talentów sprawia, że poza dziećmi, dowartościowanie staje się udziałem również ich rodziców.

Wzruszające i imponujące dokonania grupy dzieci niepełnosprawnych powinny uwrażliwić na ich potrzeby wszystkich widzów uczestniczących w prezentowanych spektaklach, a za pośrednictwem mediów, także szeroką publiczność.

Ostatnie premierowe spektakle muzyczne:

  • 19 .06.2008 "Koty ... polskie" wg L.J. Kerna - na dużej scenie Teatru Lalki i Aktora "Groteska". Przestawienie w reżyserii p. Małgorzaty Krzysicy, aktorki Teatru Ludowego, z przebojową muzyką specjalnie skomponowaną przez p. Monikę Bylicę.
  • 20.12.2008 "Dziadek do orzechów" wg E.T.A. Hoffmana przed ponad 300-osobową widownią na scenie Teatru Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, zaprezentowano inscenizację bajki muzycznej w adaptacji i reżyserii dr Ziuty Zającównej (zawodowej aktorki i wykładowcy PWST). 
  • 14.06.2009 – na scenie Kinoteatru „Uciecha” odbyła się premiera przestawienia muzycznego pt.„Bajkolandia” wg tekstów Temersona i J. Brzechwy . Reżyserem spektaklu była zawodowa aktorka i pracownik dydaktyczny krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej dr Józefa Zając-Jamróz. Przebojową muzykę specjalnie do tego przestawienia napisała pedagog i muzyk - pani Monika Bylica.
  • 20.12.2009 – przed ponad 200-osobową widownią na scenie Teatru Lalki i Aktora „Groteska” zaprezentowano inscenizację muzyczną „Opowieści wigilijnej” wg K.Dickensa. Reżyseriowała pani Ziuta Zającówna, której asystowała p. Agnieszka Rzeźnicka (autorka adaptacji oryginalnego tekstu).
  • 23.06.2010 - na scenie Teatru „Groteska” odbyła sie premiera przedstawienia „Spotkanie w aeroplanie ... czyli śladami Małego Księcia” . Prezentowaly się wtedy az trzy grupy "Kucyków"; najmłodsza z p. Jolanta Sedlak, średnia z p. Anna Cichoń oraz starsza z p. Ziutą Zającówną.
  • 19.12.2010 - publicznośc zgromadzona w Teatrze PWST objerzała kolorową „Szopkę krakowską” zrealizowaną w oparciu o autorski scenariusz i w reżyserii p. Ziuty Zającówny. Występowały dwie grupy, dziecięca i młodziezowa. Młodszą grupę KUCYKÓW przygotowywały p. Jolanta Sedlak i Julia Rzeszótko.