Pomagam
Logopedia
19 maja 2009

 

Indywidualne zajęcia dające dzieciom wsparcie o charakterze edukacji oraz ćwiczeń logopedycznych (w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych i werbalnych).

Do głównych obszarów pracy logopedów należą działania sprzyjające rozwojowi mowy czynnej, komunikacja alternatywna i wspomagająca, fonetyczne metody logopedyczne oraz stymulacja sensomotoryczna.

Ostatnio w celu podniesienia jakości i skuteczności indywidualnej terapii logopedycznej został zakupiony pakiet profesjonalnych programów do nauki mowy. 

 

Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi,
w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

 

Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.

 

Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (oficyna, wejście D, parter) w  dobrze wyposażonej salce terapeutycznej.

 

Zapisz dziecko na zajęcia!