Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Nabór pracowników
Nabór pracowników
11 lutego 2021

FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA poszukuje pracowników, którzy lubią innych ludzi i chcą im pomagać, na stanowiska:

 

  1. Pracownik socjalny - pełny etat

Wymagania: minimum 6-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie kierunkowe wyższe /licencjat lub zakończone kursy dające odpowiednie uprawnienia. Doskonała znajomość: obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, ustawy o pomocy społecznej, świadczeń dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, zasad orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności itp. 
Praca w zespole interdyscyplinarnym. Pracownik socjalny bierze udział w planowaniu pracy z rodziną i spotkaniach z zespołem. Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych lub w służbach pomocowych. 

Praca od poniedziałku do piątku w bezbarierowym lokalu na Kazimierzu/ w Nowej Hucie oraz w miejscu zamieszkania podopiecznych Fundacji na terenie całego Krakowa. 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pytań z zakresu wymaganej wiedzy. 
W przesłanym CV proszę zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Pani /Pana danych osobowych będzie Fundacja Pełna Życia, ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji procesu rekrutacji. Ma Pani /Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem danych : tel. +48 726 30 10 40 lub e-mail: fundacja@pelna-zycia.pl


Oferty prosimy kierować  drogą mailową na adres: wspornik@wspornik.org

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego i ewentualnie skanu referencji. 

 

  1. Doradca - pełny etat 

Wymagania: minimum 6-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe lub licencjat, doskonała znajomość obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, zaangażowanie w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, umiejętność formułowania pism do urzędów, łatwość w znajdowaniu informacji poprzez strony internetowe i kontakt z instytucjami i organizacjami oraz łatwość w nawiązywaniu relacji z potrzebującymi pomocy. 

Praca w zespole interdyscyplinarnym; doradca bierze udział w planowaniu pracy z rodziną i spotkaniach z zespołem. Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych lub w służbach pomocowych. Zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością!

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pytań z zakresu wymaganej wiedzy.

Praca od poniedziałku do piątku w bezbarierowym lokalu na Kazimierzu.

W przesłanym CV proszę o zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Pełna Życia ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji procesu rekrutacji. Ma Pani /Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem danych: tel. 48 726 30 10 40 lub e-mail: fundacja@pelna-zycia.pl


Oferty prosimy kierować  drogą mailową na adres: wspornik@wspornik.org 

Prosimy o przesłanie CV oraz Listu Motywacyjnego i ewentualnie skanu referencji.