Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Nabór pracowników
Nabór pracowników
11 lutego 2021

FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA poszukuje pracowników, którzy lubią innych ludzi i chcą im pomagać, na stanowiska:

 

  1. Pracownik socjalny - pełny etat

Wymagania: minimum 6-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie kierunkowe wyższe /licencjat lub zakończone kursy dające odpowiednie uprawnienia. Doskonała znajomość: obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, ustawy o pomocy społecznej, świadczeń dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, zasad orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności itp. 
Praca w zespole interdyscyplinarnym. Pracownik socjalny bierze udział w planowaniu pracy z rodziną i spotkaniach z zespołem. Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych lub w służbach pomocowych. 

Praca od poniedziałku do piątku w bezbarierowym lokalu w Nowej Hucie oraz w miejscu zamieszkania podopiecznych Fundacji na terenie całego Krakowa. Po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na dłużej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pytań z zakresu wymaganej wiedzy.  Rekrutacja w pierwszym etapie prowadzona w formie zdalnej (Meet /Zoom).
W przesłanym CV proszę zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Pani /Pana danych osobowych będzie Fundacja Pełna Życia, ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji procesu rekrutacji. Ma Pani /Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem: tel. +48 726 301040 lub e-mail: fundacja@pelna-zycia.pl


Oferty prosimy kierować do 21 lutego drogą mailową na adres: fundacja@pelna-zycia.pl. 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego i ewentualnie skanu referencji. 

 

  1. Doradca - pełny etat 

Wymagania: minimum 6-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe lub licencjat, doskonała znajomość obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, zaangażowanie w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, umiejętność formułowania pism do urzędów, łatwość w znajdowaniu informacji poprzez strony internetowe i kontakt z instytucjami i organizacjami oraz łatwość w nawiązywaniu relacji z potrzebującymi pomocy. 

Praca w zespole interdyscyplinarnym; doradca bierze udział w planowaniu pracy z rodziną i spotkaniach z zespołem. Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych lub w służbach pomocowych. Zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością!

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pytań z zakresu wymaganej wiedzy. Rekrutacja w pierwszym etapie prowadzona w formie zdalnej (Meet /Zoom).

Po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na dłużej. 

Praca od poniedziałku do piątku w bezbarierowym w centrum Krakowa lub w Nowej Hucie.

W przesłanym CV proszę o zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Pełna Życia ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji procesu rekrutacji. Ma Pani /Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem: tel. 48 726 301040 lub e-mail: fundacja@pelna-zycia.pl


Oferty prosimy kierować do 21 lutego drogą mailową na adres fundacja@pelna-zycia.pl. 

Prosimy o przesłanie CV oraz Listu Motywacyjnego i ewentualnie skanu referencji. 

 

  1. Fizjoterapeuta - pół etatu

Wymagania: minimum 6-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku. Wykształcenie kierunkowe: magister fizjoterapii, znajomość metod pracy z seniorami, łatwość w nawiązywaniu kontaktu i życzliwość. 

Praca w zespole interdyscyplinarnym; fizjoterapeuta zapoznaje się z zaleceniami lekarza, bierze udział w planowaniu terapii i spotkaniach z zespołem raz w tygodniu. 

Praca wymaga też znajomości obsługi komputera i podstawowych programów biurowych.

Rekrutacja w pierwszym etapie prowadzona w formie zdalnej (Meet /Zoom). Po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na dłużej. Praca w domu pacjenta oraz w biurze w Nowej Hucie.

W przesłanym CV proszę o zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Pełna Życia ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji procesu rekrutacji. Ma Pani /Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem: tel. +48 726 301040  lub e-mail: fundacja@pelna-zycia.pl


Oferty prosimy kierować do 21 lutego drogą mailową na adres: fundacja@pelna-zycia.pl. 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego i ewentualnie skanu referencji. 

 

Chcesz wziąć udział w dyskusji?