Pomagam
Nasz zespół
23 maja 2009

aZarząd Fundacji:Aleksandra Włodarczyk - Prezes ZarząduBożena Sadkowska - Wiceprezes ZarząduMałgorzata Pająk - Członek Zarządu
Zarząd Fundacji
Aleksandra Włodarczyk - Prezes Zarządu
Bożena Sadkowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Pająk - Członek Zarządu
Zespół
Fundacja współpracuje na stałe z grupą specjalistów z dziedziny medycyny, fizjoterapii, pedagogiki specjalnej, psychologii, terapii przez sztukę oraz hipoterapii.
Szefem zespołu terapeutów Fundacji jest dr nauk med. Monika Gasińska
pediatra
doktorat pt. "Wpływ wybranych czynników neurofizjologicznych na lokomocję dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"
specjalista drugiego stopnia rehabilitacji medycznej
jeden z dwóch w Polsce lekarzy - nauczycieli terapii NDT-Bobath
członek międzynarodowych specjalistycznych organizacji
kierownik Oddziału Dziennej Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii z wieloletnim stażem
prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznegow latch 2000-2004
inicjator opracowania i współautor Kanonów Polskiej Hipoterapii
Zarząd Fundacji
Aleksandra Włodarczyk - Prezes Zarządu
Bożena Sadkowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Pająk - Członek Zarządu
Zespół
Fundacja współpracuje na stałe z grupą specjalistów z dziedziny medycyny, fizjoterapii, pedagogiki specjalnej, psychologii, terapii przez sztukę oraz hipoterapii.
Szefem zespołu terapeutów Fundacji jest dr nauk med. Monika Gasińska
pediatra
doktorat pt. "Wpływ wybranych czynników neurofizjologicznych na lokomocję dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"
specjalista drugiego stopnia rehabilitacji medycznej
jeden z dwóch w Polsce lekarzy - nauczycieli terapii NDT-Bobath
członek międzynarodowych specjalistycznych organizacji
kierownik Oddziału Dziennej Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii z wieloletnim stażem
prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznegow latch 2000-2004
inicjator opracowania i współautor Kanonów Polskiej Hipoterapii