Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
27 lutego 2020

Na terenie Miasta Krakowa działa 31 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. W dwóch punktach w określonych dniach będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca prawny będący jednocześnie mediatorem.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

 • osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej; wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Jak uzyskać poradę?

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 796-420-474 (telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00) można uzyskać poradę lub umówić się na spotkanie
 • należy zgłosić się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • trzeba wypełnić oświadczenie
 • po uzyskaniu porady można anonimowo przekazać swoją opinię odnośnie do udzielonej porady.

Co zrobić, gdy nie można osobiście udać się do punktu porady?

 • osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, która nie może przyjść do punktu osobiście, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

WAŻNE:

Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jakie wsparcie można otrzymać?

 • informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie zainteresowanej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • propozycję rozwiązania przedstawionego problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

UWAGA:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

MEDIACJE

Osoba przeprowadzająca mediację:

 • poinformuje o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną, i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

System darmowego poradnictwa na terenie krakowa obejmującego nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatną mediację, z lokalizacją poszczególnych punktów w roku 2020

 • Poradami prawnymi w Urzędzie Miasta Krakowa zajmuje się p. Agata Natanek (tel. 12 616-78-20)
 • Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie na 2020, znajduje się na stronie Fundacji Consilium