Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Nowe przepisy w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Nowe przepisy w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
04 stycznia 2024

Według komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Od 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa, która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Według nowego przepisu
prawa orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania
o niepełnosprawności:

  • które zachowały ważność na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym,
  • których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe
orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
stanie się ostateczne
.

Zatem nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły.

Więcej informacji na stronie pfron.org.pl.