Pomagam
Nowy Darczyńca
04 maja 2020

Dziękujemy, że pamiętają Państwo o naszych Podopiecznych i chcą nas
wspierać bez względu na okoliczności!
Wśród firm, które doceniły działalność Fundacji Pełnej Życia będziemy od
dziś wymieniać Agencję ESEO ( https://www.eseo.pl/ ).
Bardzo cieszy nas fakt, że lista Darczyńców stale się powiększa.
Spokojnie - jest na niej wiele miejsca. Wystarczy dla każdego!