Pomagam
Nowy Darczyńca
13 kwietnia 2022

Za okazane serce chcemy podziękować firmie Omega System https://omegasystem.pl/!

Nawet najmniejsza pomoc to dla nas duża motywacja do dalszych działań!

*Dostaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 100 zł