Pomagam
O nas
24 maja 2013
Fundacja Hipoterapia działa w Krakowie od 1989 roku. Nasze działania i projekty są skoncentrowane na środowisku dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Skupiamy się na wdrażaniu modelu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Naszym najważniejszym celem jest specjalistyczna pomoc w rozwoju psychoruchowym oraz społecznym tych dzieci. 
Trafiają do nas pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, z autyzmem, zespołem Down'a, opóźnieniami psychoruchowymi, nadpobudliwością czy zaburzeniami emocjonalnymi. 

Obecnie opiekujemy się 84 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Oferujemy im kompleksową terapię i rehabilitację, w tym hipoterapię, fizjoterapią, terapią pedagogiczną, logopedyczną i psychoterapię. Organizujemy wakacyjne turnusy rehabilitacyjne z hipoterapią, a także okolicznościowe imprezy integracyjne. 

Zajmujemy się także terapią przez sztukę w ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej "Kucyki", w skład której wchodzi 20 dzieci niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami i w różnym wieku, a także kilkoro ich zdrowych rówieśników oraz wolontariusze. Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych (przedszkolnej i nauczania początkowego) oraz starszej (wyższe klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. "Kucyki" mają już za sobą szereg premier i prezentacji na profesjonalnych scenach (w Teatrze Słowackiego, Grotesce, Ludowym, na scenie PWST). Są laureatami zbiorowych oraz indywidualnych nagród na kilku Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych "O Buławę Lajkonika".  
 
Wachlarz działań Fundacji jest zróżnicowany. Poza terapią dzieci i ich rodzin wydajemy wydawnictwa poświęcone metodzie hipoterapii, jednocześnie od 15 lat  prowadzimy działalność edukacyjną dla hipoterapeutów - szkolenia zawodowe, praktyki i staże. 
Ponadto promujemy wolontariat studencki i pracowniczy.

Pragniemy skutecznie reagować na potrzeby osób, którym pomagamy, dlatego pracujemy nad wdrażaniem kolejnych projektów, które będą wspierać środowisko rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Poza indywidualną psychoterapią konieczna jest regularna grupa wsparcia dla rodziców, ponieważ duża ich część nawet po latach nie radzi sobie z akceptacją niepełnosprawności swojego dziecka. 
Pracujemy także nad projektem mającym na celu usamodzielnianie niepełnosprawnych nastolatków, którzy pomimo swoich schorzeń chcą przeżywać młodość tak, jak ich zdrowi rówieśnicy. Proponujemy im regularne wyjścia z naszymi wolontariuszami do muzeum, do kawiarni, na spacer.