Pomagam
O nas
14 maja 2009
Każdego dnia od 24 lat pomagamy dzieciom cieszyć się życiem.

Jesteśmy fundacją, organizacją pożytku publicznego, która od 24 lat w kompleksowy sposób pomaga dzieciom niepełnosprawnym.

Naszym najważniejszym celem jest specjalistyczna pomoc w rozwoju psychoruchowym oraz społecznym tych dzieci. Oferujemy im kompleksową terapię i rehabilitację, w tym hipoterapię, fizjoterapią, terapią pedagogiczną, logopedyczną i psychoterapię. Organizujemy wakacyjne turnusy rehabilitacyjne z hipoterapią, a także okolicznościowe imprezy integracyjne. 

Jesteśmy najstarszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wszelkimi zagadnieniami związanymi z hipoterapią i rehabilitacją konną. Pierwsze 10 lat działalności poświęciliśmy na popularyzowanie tej metody jako uniwersalnej formy rehabilitacji wieloprofilowej, której unikalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym, m.in.  inicjując w 1992 r. powołanie do życia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, organizując jego zjazd założycielski i nawiązując pierwsze kontakty zagraniczne (The Therapeutic Riding for the Disabled International, FENTAC, NARHA).

Od 10 lat zajmujemy się terapią przez sztukę w ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej "Kucyki", w skład której wchodzi 20 dzieci niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami i w różnym wieku, a także kilkoro ich zdrowych rówieśników oraz wolontariusze. Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych (przedszkolnej i nauczania początkowego) oraz starszej (wyższe klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. "Kucyki" mają już za sobą szereg premier i prezentacji na profesjonalnych scenach (w Teatrze Słowackiego, Grotesce, Ludowym, na scenie PWST). Są laureatami zbiorowych oraz indywidualnych nagród na kilku Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych "O Buławę Lajkonika".  

 
Od 15 lat  prowadzimy działalność edukacyjną dla hipoterapeutów - szkolenia zawodowe, praktyki i staże. Wydajemy również wydawnictwa poświęcone metodzie hipoterapii.

Pragniemy skutecznie reagować na potrzeby osób, którym pomagamy, dlatego pracujemy nad wdrażaniem kolejnych, innowacyjnych projektów, które będą wspierać środowisko rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi – projektów sportowych, artystycznych i wykorzystujących nowe technologie.

 

Zarząd Fundacji:

Aleksandra Włodarczyk - Prezes Zarządu
Bożena Sadkowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Pająk - Członek Zarządu

 

Cele statutowe

  • Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz realizowanego programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, wspomaganego przez hipoterapię i terapię rodzin.
  • Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki, służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach hipoterapii, jako metody wspomagającej kompleksową rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.
  • Organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji.
  • Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, służących realizacji zadań statutowych.