Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Od 1 kwietnia rozpoczynamy nowy projekt!
Od 1 kwietnia rozpoczynamy nowy projekt!
14 marca 2017
Od 1 kwietnia 2017 rozpoczynamy kolejny wieloletni projekt, dofinansowany przez PFRON, pod nazwą „Grupa samodzielni – kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami”.
Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne w wieku od 3 do 28 roku życia.

W ramach nowego projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

Hipoterapia – 30-minutowe zajęcia, które kształtują umiejętność chodu wg prawidłowego wzorca, stanowią naturalny sposób integracji sensorycznej, doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, redukują negatywne emocje, wpływają na rozwój mowy, dowartościowują, uczą samodyscypliny i przestrzegania reguł społecznych, równocześnie niosąc radość i ogromną motywację do współpracy z terapeutą (limit 40 miejsc).

Trening społeczny w parach, który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych, kształtuje samokontrolę emocjonalną, rozwija empatię oraz umiejętność wspólnego działania. Zajęcia 60-minutowe dla dwójki  dzieci równocześnie poprowadzi doświadczony psycholog lub pedagog specjalny przy pomocy  wolontariusza (limit 20 miejsc =  10 par)

Psychoterapia – 60-minutowe zajęcia pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu. Dla niektórych uczestników prowadzone będą zajęcia psychoterapii z wykorzystaniem nowych technologii i nowatorskich aplikacji na tablety, które wspierają dzieci z zaburzeniami zachowania, kładąc nacisk na rozwijanie najbardziej deficytowych umiejętności poznawczych, matematycznych, percepcyjnych i społecznych, sprzyjając równocześnie rozwojowi podstawowych umiejętności cyfrowych (łączny limit 24 miejsca).

Terapia pedagogiczno-logopedyczna – 60-minutowe zajęcia, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości oraz oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie)  (limit 10 miejsc).

Terapia przez sztukę – dwa zespoły wiekowe Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI, dające możliwość rozwoju poznawczego i emocjonalnego oraz relacji społecznych., kształtujące umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mowę ciała, asertywne wyrażanie własnych potrzeb, motywujące do spełniania własnych ambicji i marzeń, dając okazję do nawiązania pozytywnych kontaktów rówieśniczych także z osobami zdrowymi (łącznie 14 miejsc).

Fizjoterapia – 60-minutowe zajęcia  uczące celowego posługiwania się ciałem, kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe, zgodnie z sekwencja rozwojowa dziecka (limit 18 miejsc).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wymienionych zajęciach prosimy o kontakt  do dnia 15 marca 2017:

Bożena Sadkowska

sadkowska@hipoterapia.info.pl 

+48 726 301 040