Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Oferty na usługi sprzątania
Oferty na usługi sprzątania
10 marca 2018
Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania dwóch lokali w ramach projektu: „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Osób Niesamodzielnych”, nr RPMP.09.02.02-12-0446/17.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania powierzchni rehabilitacyjnej, socjalnej oraz biurowej na terenie miasta Krakowa w ramach prowadzonego projektu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)    Podstawowe dane dotyczące obiektu: ¾powierzchnia wynosi około 125 m2.

 • zakres prac obejmuje wykonywanie następujących czynności w zgodzie z harmonogramem,
 • mycie wyposażenia gabinetów, szafek, stołów, przy użyciu środków o właściwościach dezynfekujących,
 • mycie urządzeń sanitarnych, umywalek, armatury przy użyciu środków o właściwościach dezynfekujących,
 • mycie glazury nad umywalkami ¾usuwanie zabrudzeń ze ścian i drzwi wewnętrznych,
 • odkurzanie podłóg,
 • mycie powierzchni podłogowych (zmywalnych) środkami czyszczącymi przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni,
 • uzupełnianie ubytków mydła, ręczników papierowych,
 • ścieranie kurzu i zanieczyszczeń z biurek i mebli biurowych,
 • ścieranie kurzu z urządzeń biurowych ¾opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków na śmieci,
 • mycie kontaktów i włączników,
 • odkurzanie i mycie podłogi w pomieszczeniach socjalnych,
 • sezonowe mycie okien,
 • zamiatanie i wytrzepanie wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych.

 

b)    Warunki pracy: Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie środki chemiczne i środki materialne np. worki na śmieci oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do świadczenia usługi.

 

c)    Zamawiający gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze średnio 40 godz./miesiąc, z uwzględnieniem iż w pewnych okresach (np. sezon jesienno-zimowy), ilość godzin będzie zwiększona, przy zmniejszeniu ilości godzin w innych miesiącach, tak aby zachować średnio 40 godz./miesiąc.

 

d)    Terminy i harmonogram wykonywania prac będzie ustalany na bieżąco w zależności od potrzeb.

 

e)    Termin wykonywania prac od 03.04.2018 do 28.02.2021r,

 

Proszę o przesłanie wypełnionych załączników drogą mailową na adres angelika.broniewska@hipoterapia.info.pl lub osobiście w siedzibie Fundacji przy ulicy Dunajewskiego 5/29 do dnia 25.03.2018

Niniejsze zapytanie składane jest w ramach procedury rozeznania rynku w związku z realizacją projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Osób Niesamodzielnych”, współfinansowanego w ramach Poddziałania 9.2.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:
Oferta cenowa