Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Opiekun osoby chorej – ilu nas jest?
Opiekun osoby chorej – ilu nas jest?
15 maja 2021

Liczbę osób niezdolnych do samodzielnego życia, ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność, potrzebujących codziennej opieki szacuje się
w Polsce na kilka milionów.

Opiekunów osób niesamodzielnych jest co najmniej tyle samo.

Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia opiekunów rodzinnych, umożliwienie im połączenia pracy
z opieką i prawo dostępu do tzw. „opieki wytchnieniowej”.

Często nikt nie pyta opiekunów, czy potrzebują pomocy, w jakiej formie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Czasami sami opiekunowie nie wiedzą o co
i gdzie mają prawo się ubiegać.

Zwykle pozostają w pojedynkę i przejmują sami ciężar całej opieki.

Rezygnują z pracy zawodowej, korzystają ze zwolnień lekarskich na opiekę nad chorym bądź ograniczają wymiar pracy.

Wśród najczęstszych problemów identyfikowanych przez opiekunów wymienia się:

  • brak poradnictwa
  • brak klarownych informacji
  • przemęczenie
  • brak wsparcia.

Istnieje zatem potrzeba zwiększenia jakości i efektywności opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Odpowiedzią na brak kompetencji opiekuńczych wśród opiekunów nieformalnych /faktycznych osób niesamodzielnych są szkolenia opiekuńcze.