Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. 
Orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. 
10 maja 2023

Jak podaje portal: rynekzdrowia.pl, orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność.

 

Z uwagi na pandemię niektóre orzeczenia o niepełnosprawności były automatycznie przedłużane. Z tym już koniec. Sejm uchwalił 14 kwietnia ustawę o zmianach w niektórych ustawach, w tym ustawę wprowadzającą zmiany w ustawie covidowej - w zakresie ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Dokument został skierowany do prezydenta.

 

Portal wyjaśnia także, że według nowych przepisów świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane dokładnie na taki sam okres, jak ważność orzeczenia

 

Zgodnie z obowiązującym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego (od 16 maja 2022 roku), w dalszym ciągu są ważne orzeczenia o niepełnosprawności albo jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku – po wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Portal Prawo.pl podaje, że zgodnie z tymi przepisami orzeczenia straciłyby ważność po odwołaniu stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego po 60 dniach.

Jednakże, jak wyjaśnia portal, art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw zmienia ten stan prawny. 

Zgodnie z zapisami nowelizacji zaświadczenia te, jak i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

  • do 31 grudnia 2020 roku – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowują ważność do 31 marca 2024 roku,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 roku.

Kluczowym jest fakt – jak wskazuje Prawo.pl – że wszystkie orzeczenia będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo o jej stopniu.

 

Karty parkingowe i świadczenia pomocy społecznej.

 

Poza tym karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowają ważność zgodnie z tymi samymi zasadami i terminami, jak orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnoprawności. Portal wyjaśnia również, że karty parkingowe dla placówek, których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, zachowają ważność do 31 marca 2024 roku.

Ponadto świadczenia z pomocy społecznej przyznane w związku z niepełnosprawnością, będą także przyznane na identyczny okres, jak ważność orzeczenia. 

 

Terminy:

  • gdy orzeczenie przed pandemią było ważne do 31 grudnia 2020 roku – zachowa ważność do 31 grudnia 2023 roku (świadczenia też będą przyznane do 31 grudnia 2023 roku);
  • gdy orzeczenie straciłoby ważność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – zachowa ważność do 31 marca 2024 roku (do tej daty będą też przyznane świadczenia z pomocy społecznej);
  • gdy orzeczenie straciłoby moc w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia, który poprzedzi wejście w życie nowych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowa ważność do 30 września 2024 roku (do tego dnia będą przysługiwały świadczenia z pomocy społecznej powiązane z niepełnosprawnością).

Te terminy oraz zasady będą również obowiązywać w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów czy też świadczeń i dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/osoby niepełnosprawnej w rodzinnej pieczy zastępczej.