Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka przed ukończeniem 16 roku życia
Orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka przed ukończeniem 16 roku życia
27 października 2022

Sprawę załatwia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie,
ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka przed ukończeniem 16 roku życia - (załącznik  nr 1)
  2.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko – (załącznik nr 2).
  3.  Inne dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stanu zdrowia.
  4. Posiadane wyniki badań psychologicznych.
  5. Informacja o uczniu – (załącznik nr 3)

 

Odwołanie od decyzji

Od orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Odwołanie nie podlega opłatom.