Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Oświadczenie Zarządu Fundacji w sprawie formuły organizacji kursów na stopień instruktorski
Oświadczenie Zarządu Fundacji w sprawie formuły organizacji kursów na stopień instruktorski
07 listopada 2008
Począwszy od 1993 roku nasza Fundacja zrealizowała 27 edycji szkoleń dla "instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii" działając na zlecenie i wg programu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. W szkoleniach tych do 2007 roku wzięło udział łącznie 979 osób.

Obecnie - w 15 lat od pierwszego kursu - podjęliśmy decyzję o prowadzeniu dalszych szkoleń dla instruktorów hipoterapii według własnego, autorskiego programu, zatwierdzonego do realizacji przez Ministerstwo Sportu pismem DKDZ-42/2003/2008/Mas z dnia 02.10.2008.

Do decyzji tej skłoniły władze Fundacji:

 • niepokojące zmiany merytoryczne w Kanonach Polskiej Hipoterapii dokonane przez aktualny Zarząd Główny PTHip
 • bezpodstawne wnioski oraz uwagi wizytatorów ZG PTHip związane z oceną metodyki przeprowadzanego przez nas egzaminu końcowego w dniu 16.06.2008
 • różnice w ocenie dorobku i sposobu pracy uznanych powszechnie specjalistów z dziedziny medycyny, rehabilitacji oraz hipoterapii, z którymi od lat pracuje Fundacja.

Pragniemy zaznaczyć, iż decyzję tę podjęliśmy z trudem, po kilkunastu latach współpracy pomiędzy PTHip a Fundacją.

Warto przypomnieć, że:

 1. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działa od 19 lat i jest najstarszą ogólnopolską organizacją pozarządową, która podjęła się popularyzowania wszechstronnych walorów hipoterapii, jako jednej z metod kompleksowego usprawniania osób niepełnosprawnych.
 2. W 1992 roku - po trzech latach swojej działalności - Fundacja zainicjowała i zorganizowała w Krakowie zjazd założycielski PTHip, dążąc do stworzenia kompetentnego forum ekspertów w dziedzinie hipoterapii.
 3. Przez następne 12 lat wspieraliśmy Towarzystwo, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, angażując się w opracowanie oraz rejestrowanie programu szkoleń PTHip, wg którego nasza Fundacja realizowała kursy dla instruktorów hipoterapii od 1993 roku.

W czasie trwania spornego egzaminu końcowego członkowie Zarządu Głównego PTHip nie mieli żadnych zastrzeżeń co do jego formy, nie przedstawili sugestii jakichkolwiek zmian, nie kwestionowali pozytywnych ocen otrzymanych przez zdających.
Nigdy wcześniej nie było zastrzeżeń co do jakości merytorycznej krakowskich kursów.

Komisję egzaminu końcowego w Fundacji tworzyły następujące osoby:

 

 • doktor nauk medycznych MONIKA GASIŃSKA
  lekarz pediatra
  • doktorat pt. "Wpływ wybranych czynników neurofizjologicznych na lokomocję dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"
  • specjalista drugiego stopnia rehabilitacji medycznej
  • jeden z dwóch w Polsce lekarzy - nauczycieli terapii NDT-Bobath
  • członek międzynarodowych specjalistycznych organizacji
  • kierownik Oddziału Dziennej Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii z 13-letnim stażem
  • były prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
  • inicjator opracowania i współautor Kanonów Polskiej Hipoterapii
 • mgr JAN KRUPIŃSKI
  fizjoterapeuta
  • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
  • lider grupy ukończonego kursu podstawowego NDT-Bobath
  • praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego
  • kurs z zakresu neurologii dziecięcej (Children's National Medical Center, Washington, DC)
  • kurs Metody Halliwick część C
  • kurs terapii neurorozwojowej niemowląt NDT-Bobath
  • kurs wczesnej pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
  • kurs podstawowych zabiegów w pomocy przedmedycznej
  • OEX Course in order to the Kaltenborn /Evjenth Conzept
  • pracownik Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
  • pracownik Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
  • współautor Kanonów Polskiej Hipoterapii
 • mgr ANDRZEJ WOLSKI
  • pedagog specjalny ze specjalizacją rewalidacji upośledzonych umysłowo
  • nauczycie dyplomowany
  • studium podyplomowe terapii psychopedagogicznej
  • studium podyplomowe w zakresie usprawniania dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami
  • trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo
  • warsztat Christophera Knilla (Norwegia) na temat programów aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja
  • kurs wczesnej pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
  • pracownik Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 i nr 13 w Krakowie
  • prezes Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

  Osoby zainteresowane szczegółami mogą zapoznać się poniżej z pełną odpowiedzią krakowskiej komisji egzaminacyjnej na zarzuty wizytatorów PTHip