Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Pierwszy sklep socjalny już otwarty
Pierwszy sklep socjalny już otwarty
15 listopada 2022

W październiku zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, dyrektor Krakowskiego Banku
Żywności Justyna Liptak oraz radny miejski Artur Buszek oficjalnie otworzyli pierwszy w
Krakowie sklep socjalny. Działa on przy ul. Siemaszki 31, pod nazwą „Dobry Sklep”.
W „Dobrym Sklepie” można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w
tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu. W placówce będą organizowane bezpłatne
warsztaty edukacyjne również dla lokalnej społeczności w zakresie zdrowego żywienia.
Uruchomienie tego sklepu jest poszerzeniem oferty pomocy dla mieszkańców naszego miasta,
którzy są w trudnej sytuacji życiowej i mają trudności z racjonalnym wykorzystywaniem
przyznanej pomocy finansowej. Pracownicy sklepu pomogą i doradzą przy wyborze produktów,
tak aby były one zróżnicowane i pełnowartościowe.
Ze wsparcia sklepu socjalnego mogą korzystać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej na podstawie skierowania wydanego przez MOPS. Dochód uprawnionych do
skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, o którym jest
mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1
552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1 200 zł netto.
Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzymuje imienną kartę z
numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie zapisywane są punkty przyznane na dany
miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie.

Aktualnie z oferty sklepu socjalnego będzie mogło skorzystać 120 osób objętych wsparciem filii
nr 2, 6 i 7.

Każdej z grupy produktów będą przyporządkowane punkty oznaczające ich wartość:
1 kg warzyw lub owoców – 10 punktów
pieczywo – 10 punktów
nabiał i jaja – 20 punktów
olej – 30 punktów
cukier i słodycze – 30 punktów.

Szczegółowa tabela punktów jest dostępna na terenie sklepu socjalnego. Niewykorzystane
punkty nie przechodzą na kolejny okres i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

Godziny otwarcia sklepu socjalnego:

poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00
wtorek od godz. 9.00 do 15.00
środa od godz. 9.00 do 15.00
czwartek od godz. 9.00 do 15.00
piątek od godz. 9.00 do 15.00.

Sklep prowadzony jest przez Bank Żywności w Krakowie na podstawie zawartej umowy z Gminą
Miejską Kraków. Podpisana umowa obowiązuje strony do marca 2025 roku. Do końca umowy
wysokość środków przeznaczonych przez miasto na prowadzenie sklepu wynosi 885 tys. złotych.