Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Podziękowanie za wpłaty 1% podatku w 2009 roku (za rok 2008)
Podziękowanie za wpłaty 1% podatku w 2009 roku (za rok 2008)
15 października 2009
Otrzymaliśmy 69.047,66 zł
Dokładnie 900 podatników wsparło materialnie zadania Fundacji mające na celu poprawę jakości życia dzieci niepełnosprawnych >>

W tym roku 1% swojego podatku przekazało nam aż 900 podatników, to jest o prawie  połowę więcej niż w roku ubiegłym.

Kwota przekazanego podatku wyniosła 69.047,66 zł i jest również wyższa od sumy wpłat w 2008 roku.
Jesteśmy bardzo dumni z tak dużej liczby przyjaciół, którzy chcieli nam pomóc w realizacji naszych zadań statutowych.
To dla nas wielka satysfakcja.

Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, którzy włączając się w akcję 1% podatku okazali nam pomoc.

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność nie byłaby możliwa bez Państwa życzliwości, sympatii i wsparcia.

Zgodę na ujawnienie swojego nazwiska (poprzez odznaczenie jednego z punktów w formularzu PIT) wyraziło naprawdę bardzo 209 osób, wspierających wpłatami Fundację, dlatego trudno jest nam kierować podziękowania bezpośrednio do poszczególnych Ofiarodawców.
Spośród wszystkich osób wpłacających, 366 podatników wskazało cel szczegółowy przeznaczenia swojego podatku, tj. na wsparcie konkretnych 16 dzieci z grona naszych niepełnosprawnych podopiecznych oraz inne cele statutowe naszej Fundacji

W związku z tym zadeklarowane imienne kwoty zostana przekazane na potrzeby indywidualne wskazanych dzieci (łącznie 18.764,50 zł.), a pozostała kwota wpłat przeznaczona zostanie na niezbędne dofinansowanie kosztów terapii wszystkich naszych 80 podopiecznych.

Dzięki Państwa darowiznom możemy dofinansować bieżącą działalność statutową Fundacji,  dotyczącą realizacji wszystkich projektów terapeutycznych, prowadzonych dla łącznej grupy 80 niepełnosprawnych dzieci.
Państwa hojność owocuje codziennymi zajęciami hipoterapii, a także zajęciami fizjoterapii, terapii pedagogicznej i logopedii, pomocy psychologicznej (również dla rodziców) oraz terapii przez sztukę w ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej „Kucyki”.

Jeszcze raz wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wsparcia Fundacji również w przyszłości.