Pomagam
Stwórzcie z nami nową historię Twierdzy Kraków
Fort Sztuki (i) Życia

Poznajcie jego historię i nasze plany związane z tym wyjątkowym miejscem!

W 2014 roku objęliśmy 30-letnią dzierżawą niszczejący, zabytkowy Fort 52 i ½ S Sidzina znajdujący się w pobliżu pętli Czerwone Maki. Fort Sidzina jest cennym elementem Twierdzy Kraków, posiada „najwyższe wartości w skali polskiej i europejskiej" ( m.in. wieże pancerne z najlepiej zachowanymi fragmentami osprzętu), a dla nas i naszych podopiecznych ogromną szansą na rozwój!

Rewitalizując zabytek oraz otaczający go 3-hektarowy teren z zachowanymi formami ziemnymi i zielenią forteczną dążymy do łączenia elementów historycznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjno-turystycznych w nową całość i miejsce wyjątkowych spotkań. W budynku Fortu oprócz muzeum, będzie sala teatralno-wystawiennicza, gdzie będą organizowane koncerty i przedstawienia. Planujemy wiele działań związanych z nowymi technologiami oraz sztuką osób niepełnosprawnych. Fort będzie dawał szansę na prowadzenie nowych form terapii (również poprzez sztukę), zarazem będzie integrował osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem, dając im szansę na pełnię życia. 

Na terenie Fortu będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców park z zachowanym naturalnym ukształtowaniem terenu i zieleni. Powstanie też niewielki ogród sensoryczny do ćwiczeń, stymulacji i koordynacji zmysłów oraz strefa hipoterapii i uloterapii. 

Po kilku latach prowadzenia remontu brakuje nam już tak niewiele! Pozyskane początkowo środki finansowe ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa pozwoliły zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem zalany wodą obiekt, a także przeprowadzić inwentaryzację i prace ratujące zaniedbaną przez lata zieleń. Projekt remontu samego Fortu wyceniono na 6,5 miliona zł., z czego 75% zapewniła otrzymana dotacja ze środków UE dla Małopolski. Wysokość wsparcia najlepiej oddaje ogrom pracy, którą należało wykonać aby uratować to zapomniane dzieło Twierdzy Kraków. Dzięki pomocy i wysiłkowi wielu ludzi dobrej woli i wolontariuszy remont budynku jest już na ukończeniu, a tym samym coraz bliższe jest spełnienie marzenia o wyjątkowym miejscu do terapii i pracy dla podopiecznych Fundacji.

Z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się sfinansować 96,3% całości naszej wizji! Jesteśmy więc już bardzo blisko celu, jednak brakuje nam dokładnie 240 715 zł. Dla Fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej i skupiającej się na pomocy swoim podopiecznym ta kwota jest ogromna. Jednocześnie, mimo wielu prób, na tę część nie udało nam się znaleźć żadnego finansowania publicznego. A wydawać by się mogło, że źródeł finansowania jest dostępnych co najmniej kilka, ponieważ chodzi m.in. o zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie dwóch łazienek oraz bezbarierowe wyposażenie sali edukacyjno-teatralnej. Okazuję się jednak, że nie zawsze tak jest, nie wszystkie terminy są dogodne, a przecież udostępnienie i dostosowanie Fortu dla osób z niepełnosprawnością jest naszym priorytetem.

We wrześniu powinien zakończyć się remont budynku dawnych koszar, więc powinniśmy działać jak najszybciej.
Zwracamy się do Was, o pomoc w zebraniu pozostałych 3,7% kosztów. To tak niedużo i dużo jednocześnie. Ale wspólnie nam się uda! Zobaczcie na zdjęciach jak już bardzo zmienił się Fort dzięki naszej pracy.

Pomóżcie nam stworzyć to miejsce, które przecież będzie też Waszym miejscem. Unikalnym i wyjątkowym. Jedynym takim. 

Przez wszystkie lata nieprzerwanej działalności, czyli już ponad 31 lat, byliśmy skupieni była na pomaganiu, na kompleksowej terapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz wsparciu ich rodzin i opiekunów, zaniedbując nieco własną promocję. Teraz jestesmy w trudnym momencie, bo brakuje nam niewielkiej części środków na zakończenie kilkuletniej ciężkiej pracy, która w efekcie ma przede wszystkim przynieść wiele korzyści dla naszych podopiecznych, których dobro jest dla nas najważniejsze!

 

Wpłacam

Wysyłając formularz, akceptuję politykę prywatności