Pomagam
Projekt

Wspornik - punkt wsparcia opiekunów to zadanie publiczne współfinansowane ze środków FPŻ i miasta Krakowa

WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów

Jeśli potrzebujesz wytchnienia w opiece nad bliską osobą - pomożemy Ci. Wspornik to punkt wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych.

Pomagamy mieszkańcom Krakowa, którzy potrzebują wytchnienia w codziennych obowiązkach opiekuńczych.

Nasz zespół zapewni właściwą opiekę bliskiej Ci osobie. Dzięki nam bez obaw odpoczniesz, załatwisz w ciągu dnia swoje sprawy, wyjedziesz na weekend lub np. pójdziesz do szpitala na zabieg.

Opiekę świadczymy w domu podopiecznego dzięki czemu czuje się bezpiecznie. Nasi podopieczni zawsze mogą liczyć na profesjonalną i pełną empatii pomoc.

Zapraszamy na naszą STRONĘ INTERNETOWĄ

Projekt do 01.11.2023 realizowany przez Fundację Pełną Życia w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W okresie od 01.11.2023 do 31.10.2026 r. projekt jest realizowany i finansowany przez Fundację Pełną Życia ze środków grantowych uzyskanych od Gminy Miejskiej Kraków.

Wspornik rozwija i poszerza doświadczenia z realizacji Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, w którym do lipca 2020 pomoc otrzymało już ponad 800 osób. Autorem i liderem obu projektów jest Fundacja Pełna Życia.

Fundacja przygotowała nowy projekt Wspornik bazując na obserwacji tych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych, które nie są nadal zaspokojone, zapełniając w ten sposób lukę w systemie pomocy. Wsparcie opiekunów i osób niesamodzielnych w obu projektach pozwoli zaspokoić potrzeby wielu krakowskich rodzin.

W ramach projektu można będzie otrzymać następujące świadczenia:
  • poradę doradców
  • opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej
  • fizjoterapię
  • poradę psychologa
  • poradę lekarza
  • pomoc pracownika socjalnego
  • udział w grupie wsparcia
  • szkolenia w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu jej zamieszkania
  • usługi pielęgniarskie
Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny

Wspornik realizowany będzie do 30.06.2023, a jego finansowanie zapewni Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Partnerem Fundacji Pełnej Życia w realizacji projektu jest Gmina Kraków, która zobowiązała się do utrzymania wsparcia przewidzianego projektem po ustaniu dofinansowania z UE w okresie trwałości od 1.07.2023 do 30.06.2026.

SIEDZIBA PROJEKTU
ul. Basztowa 3/2, 31-132 Kraków
tel:  +48 882 055 848
tel:  +48 882 100 615
tel:  +48 882 022 536