Pomagam
MCIS
Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Podsumowując w tym roku 30 lat działalności Fundacji, chcemy opowiedzieć
o MCIS.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej powstało dzięki inicjatywie m.in. Prezes Fundacji Pełnej Życia Aleksandry Włodarczyk, która aktywnie działała na rzecz powstania punktu kompleksowego doradztwa w prowadzonej przez nią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Dzięki badaniom zainicjowanym przez Komisję, w 2016 r wdrożono realizację pilotażowego projektu o nazwie Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych ("PION"). Współrealizacją projektu zajęła się wówczas Nasza Fundacja i Fundacja Matio.

Dzięki wysokim ocenom Beneficjentów oraz decyzji Prezydenta Krakowa o rozszerzeniu formuły Centrum na wszystkie potrzebujące rodziny, Fundacja Pełna Życia przez kolejne lata 2107 - 2019 realizowała w partnerstwie ten projekt jako Miejskie Centrum Informacji Społecznej.

Zatrudnione w projekcie kompetentne i empatyczne doradczynie zdobywały zaufanie kilentów MCIS i zjednywały sobie osoby potrzebujące kompleksowej i rzetelnej porady.
W udostępnionym przez Miasto bezbarierowym lokalu można było otrzymać sprawdzoną, zaktualizowaną informację o możliwościach otrzymania pomocy z różnych źródeł (publicznych i pozarządowych); o ulgach, procedurach w urzędach, orzeczeniach o niepełnosprawności, wsparciu finansowym i pozafinansowym i wielu innych sprawach - bez konieczności odwiedzania innych instytucji pomocowych.

Celem tego Centrum było nie tylko proste udzielenie samej informacji, ale troskliwe przeprowadzenie potrzebującej wsparcia osoby przez meandry formularzy, prawa do otrzymania pomocy w różnych instytucjach i organizacjach, a czasami pomoc polegająca na reprezentowaniu beneficjenta w instytucjach.

Większość beneficjentów korzystała z pomocy zgłaszając się osobiście do biura.

Przez te 3 lata udało się pomóc ponad 7000 osobom i organizacji.

Według ewaluacji zadania zrealizowanej przez ekspertów z UJ 80% beneficjentów oceniało pracę MCIS  "bardzo dobrze".

Aż 44,5% osób trafiało do nas z rekomendacji od wcześniejszych klientów MCIS!

Projekt realizowany był ze środków Gminy Miejskiej Kraków.